Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 22.09.2023.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

PRIMENA NOVOG ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU I ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE: Paragraf organizuje vebinar 27. septembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 27. septembra 2023. godine, vebinar na temu “Primena novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i odgovori na aktuelna pitanja iz prakse”. Dalje

NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O STRANCIMA I ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA: Paragraf organizuje vebinar 6. oktobra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 6. oktobra 2023. godine, vebinar na temu “Najnovije izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca”. Dalje

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: Rad advokata u postupcima pred Centrom za socijalni rad


Upravni odbor Advokatske komore Srbije je na sednici održanoj 09.09.2023. godine razmatra informacije o radu advokata u postupcima koji se vode pred nadležnim centrima za socijalni rad u oblasti zaštite prava deteta, vršenja roditeljskog prava i doneo odluku da se obrati resornim Dalje

VLADA RS: Doneta Uredba o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte


Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije za 2023. godinu, kojom je omogućena kupovina novih 17 minibuseva, namenjena Dalje

U PRIPREMI IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA: Biće pooštrene kazne za nasilje u porodici


Kazne za nasilnike biće bitno pooštrene. Naime, od sledeće godine predložena kazna zatvora za osnovni oblik nasilja u porodici biće od šest meseci do pet godina, umesto od tri meseca do tri godine koliko je sada. Dalje

ZAKON O STEČAJU: Stečajni postupak potrebno dovesti na evropski i svetski standard


Ministar privrede Srbije Slobodan Cvetković izjavio je da je jedna od bitnih karika funkcionisanja privrednog sistema efikasan stečajni postupak, zbog čega će država težiti da se stečajni postupak u zemlji dovede na nivo najviših evropskih i svetskih standard. On je na Dalje

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Vozila će se oduzimati onim vozačima koji su zatečeni u vršenju težeg prekršaja a ustanovi se da su u protekle dve godine pravnosnažno osuđeni za najmanje dva teža prekršaja. U takvim slučajevima policijski službenik će moći da privremeno oduzme vozilo kojim je učinjen prekršaj na licu Dalje


Srbija je dobila izmenjeni Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, nakon što su i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije nedavno usvojili predložene izmene i dopune ovog dokumenta, čime su se stekli uslovi da počnu da se primenjuju odredbe na osnovu kojih će se oduzimati vozila zbog najteže učinjenih prekršaja. Dalje

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Nacrt zakona u suprotnosti sa odredbama Zakona o PDV-u


Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju koji je objavilo Ministarstvo finansija pre nekoliko dana dodatno komplikuje već nejasni postojeći Zakon o Dalje

UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA: Trgovci ne smeju u pojedinačnoj kupovini kupcu da prodaju više od po pet kilograma brašna T-500 i T-400 glatko


Od 19. septembra, sve trgovine u Srbiji obavezne su da u ponudi imaju bar jednu vrstu brašna tip 500 po ceni od 49,99 dinara i bar jednu vrstu brašna Dalje

UREDBA O NAČINU, USLOVIMA I POSTUPKU ZA PRIVREMENO PRIKLJUČENJE NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU, GASNU MREŽU I/ILI MREŽU DALJINSKOG GREJANJA, VODOVOD I KANALIZACIJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA: Za podnošenje zahteva neophodno je, osim lične karte i dokaza o vlasništvu nad nekretninom, predati i geodetski snimak objekta Dalje


Vlasnici nezakonito izgrađene porodične kuće ili stana od 15. septembra mogu da podnesu zahtev za priključenje na struju, gas, grejanje, vodu i kanalizaciju. Zahtevi se podnose službi za ozakonjenje opštine ili grada na čijoj teritoriji se nalazi objekat, a rok za predaju zahteva ističe 15. oktobra. Dalje

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE KOJE SE ODNOSE NA STAMBENE KREDITE FIZIČKIM LICIMA: Ko će profitirati od ograničenja kamata na stambene kredite?


Odluka o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima ("Sl. glasnik RS", br. 78/2023) o privremenom ograničenju kamatnih stopa na stambene Dalje

BANKARSKE POZAJMICE I DRUGI VIDOVI KREDITIRANJA PREDUZETNIKA


Preduzetnici kojih je u Srbiji, prema poslednjim podacima Agencije za privredne registre (APR), ukupno 324.172 ne dolaze uvek lako do bankarskih pozajmica i drugih vidova kreditiranja. Grupa preduzetnika koja posebno može imati problema prilikom zahteva za zajmove jesu oni koji porez Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA SEPTEMBAR 2023.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti