Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 27.02.2024.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

NOVINE I AKTUELNOSTI U OBLASTI KATASTRA NEPOKRETNOSTI I INFRASTRUKTURE: Paragraf organizuje vebinar 1. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 1. marta 2024. godine, vebinar na temu “Novine i aktuelnosti u oblasti katastra nepokretnosti i infrastrukture”. Dalje

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA OBVEZNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE: Paragraf organizuje vebinar 4. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 4. marta 2024. godine, vebinar na temu “Utvrđivanje poreza na imovinu za obveznike koji vode poslovne knjige”. Dalje

PRAVILNO EVIDENTIRANJE PDV U SEF OD 2024. GODINE I SPECIFIČNOSTI U VEZI SA SMANJENJEM PDV: Paragraf organizuje vebinar 12. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 12. marta 2024. godine, vebinar na temu “Pravilno evidentiranje PDV u SEF od 2024. godine i specifičnosti u vezi sa smanjenjem PDV”. Dalje

NOVINE U POSTUPKU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA: Paragraf organizuje vebinar 20. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 20. marta 2024. godine, vebinar na temu “Novine u postupku aktivnog oplemenjivanja”. Dalje

OBAVEZA VOĐENJA ARHIVSKE KNJIGE I ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE: Paragraf organizuje vebinar 21. marta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 21. marta 2024. godine, vebinar na temu “Obaveza vođenja arhivske knjige i elektronsko arhiviranje”. Dalje

SPROVOĐENJE POSTUPAKA NABAVKI, RAD NA PORTALU JAVNIH NABAVKI I ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA PREMA NOVIM PROPISIMA: Paragraf organizuje online obuku 9. i 10. aprila 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 9. i 10. aprila 2024. godine, online obuku “Sprovođenje postupaka nabavki, rad na Portalu javnih nabavki i zaštita prava ponuđača prema novim propisima”. Dalje

ODOBRAVANJE I SPROVOĐENJE POSEBNIH CARINSKIH POSTUPAKA: Paragraf organizuje obuku 16. i 17. aprila 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 16. i 17. aprila 2024. godine, obuku na temu “Odobravanje i sprovođenje posebnih carinskih postupaka”. Dalje

VIŠEDNEVNO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA ZLATIBORU, OD 26. DO 29. MAJA 2024. GODINE: Tema "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"


U periodu od 26. do 29. maja 2024. godine, Kompanija Paragraf na Zlatiboru organizuje tradicionalno višednevno Savetovanje "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru". Dalje

ON-LINE HELP KURS SAVETA EVROPE “NASILJE NAD ŽENAMA I PORODIČNO NASILJE”: Kurs počinje 12. marta 2024. godine. Polaznik može biti svaki advokat u Srbiji


Savet Evrope u okviru programa o obrazovanju za ljudska prava za pravne stručnjake (HELP) u saradnji sa Advokatskom akademijom Advokatske komore Srbije organizuje on-line kurs na temu “Nasilje nad ženama i porodično nasilje”, koji će održati predavač Advokatske akademije Advokatske komore Srbije i sertifikovani tutor HELP programa, advokat Jasmina Mikić. Dalje

ANKETA GIZ-A “OCENA RADA UPRAVNOG SUDA OD STRANE ADVOKATA U REPUBLICI SRBIJI”


U saradnji sa Projektom “Jačanje vladavine prava u Srbiji” koji sprovodi GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) sprovodimo drugi ciklus ankete “Ocena rada Upravnog suda od strane advokata u Republici Srbiji” koja ima za cilj da se ustanove eventualna poboljšanja u radu ovog suda nakon sprovođenja dela aktivnosti usmerenih na poboljšanje rada, veću efikasnost i transparentnost u radu Upravnog suda uz podršku navedenog projekta. Dalje

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Zakon dobija brojne kritike od strane privrednika


Od kada je u primeni, Zakon o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021, 129/2021, 138/2022 i 92/2023) dobija brojne kritike privrednika, kako na same propise, tako i na tehničku primenu. Dalje

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Pokrenuta prinudna likvidacija 3.581 privrednog društva


U Registru privrednih subjekata je od 7. do 12. februara pokrenut postupak prinudne likvidacije 3.581 privrednog društva. Nadležni registrator je, po službenoj dužnosti, doneo akta o pokretanju postupka prinudne likvidacije i istovremeno objavio oglase o prinudnoj likvidaciji u trajanju od 60 dana, u skladu sa članom 547. stav 4. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021). Dalje

ZAKON O RADU: Pravo na otpremninu


U Austriji je Pepco zatvorio svoje prodavnice, a britanski Body shop je najavio da će zatvoriti polovinu svojih radnji u toj zemlji. Svi ovi lanci imaju svoje lokale i kod nas. Zakon u Srbiji jasno štiti prava radnika i propisuje obaveze poslodavaca, ali u praksi, kada firma proglasi stečaj, poslednji na listi su radnici. Dalje

DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA O STANJU INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU ZA 2023. GODINU: Zakonski rok za dostavljanje izveštaja 31. mart 2024. godine


Obaveštavamo vas da su obrasci Godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i Godišnjeg izveštaja o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije za 2023. godinu dostupni od 22.02.2024. godine. Dalje

UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA: Cene brašna ograničene do 31. maja 2024. godine


Vlada Republike Srbije je usvojila Uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica ("Sl. glasnik RS", br. 14/2024), kako bi se zaštitilo tržište, odnosno sprečile deformacije u formiranju cene brašna. Dalje

U PRIPREMI STRATEGIJA RAZVOJA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD DO 2030. GODINE: Usvajanje se očekuje do polovine 2024. godine


U Vladi Republike Srbije priprema se nova strategija razvoja veštačke inteligencije (AI) koja bi trebalo da bude gotova do polovine ove godine, a cilj Srbije je da u narednom periodu dobije možda i vodeću ulogu u Globalnom partnerstvu za veštačku inteligenciju, izjavio je savetnik u kabinetu premijerke Stefan Badža. Dalje

U PLANU UVOĐENJE SISTEMA EBOLOVANJE


Država planira da pokrene sistem eBolovanje u narednom periodu, koji bi trebalo da suzbije otvaranje lažnih bolovanja. Dalje

ROKOVI PROPISANI ZAKONSKIM AKTIMA KOJI NASTUPAJU U MARTU 2024. GODINE


Agencija podnosi Narodnoj skupštini izveštaj o sprovođenju strateških dokumenata sa preporukama za dalje postupanje, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu. Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA MART 2024.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti