Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada

SAVETOVANJA / SEMINARI / RADIONICE / VEBINARI


Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Palić Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme


VESTI NA DAN 05.08.2022.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

VLADA RS: Doneta Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba


Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba kako bi se zaštitilo tržište i sprečile deformacije u formiranju cena ovog proizvoda, a imajući u vidu da se u strukturi cena najveći deo troškova odnosi na brašno čija se cena menjala. Dalje

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Mogućnost donošenja odluke bez prethodnog pozivanja ponuđača/kandidata da pojasne nepotpune ili nejasne podatke ili dokumentaciju


Neretko dolazimo u situaciju da postupke učesnika u javnim nabavkama analiziramo na osnovu rešenja Republičke komisije za zaštitu prava kao Dalje

ZAKON O MEĐUBANKARSKIM NAKNADAMA I POSEBNIM PRAVILIMA POSLOVANJA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA: Izdavalac platnih kartica dužan je da korisniku platnih usluga bez naknade izda platnu karticu kod koje se u domaćim platnim transakcijama obrada, netiranje i poravnanje naloga za prenos Dalje


Povodom nedavno objavljenih negativnih kritika koje za cilj imaju poslovnu diskreditaciju nacionalnog DinaCard kartičnog sistema, Narodna banka Srbije odbacuje neutemeljene navode i ističe nekoliko važnih činjenica. Dalje

ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU: Polise osiguranja od autoodgovornosti skuplje za oko 22 odsto, što će uticati na višu cenu registracije


Nekolicina osiguravajućih kuća prethodnih dana podigla je cene polise osiguranja od autoodgovornosti za oko 22 odsto u proseku, što je podiglo i ukupnu cenu registracije. Dalje

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Ministarstvo prosvete demantuje da se zatvaraju seoske škole spajanjem odeljenja različitih razreda


Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić ocenio je da su besmislene spekulacije koje su se pojavile u javnosti da Ministarstvo prosvete, Dalje

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA EVRO DIZELA EN 590: Primena Odluke produžena za još sedam dana


Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 4. avgusta 2022. godine, doneta je Odluka o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590. Dalje

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI IZVOZA ODREĐENIH DRVNIH SORTIMENATA OD BITNE VAŽNOSTI ZA RS: Odluka stupa na snagu 5. avgusta, a primenjuje se do 1. novembra 2022. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 4. avgusta 2022. godine, donela Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata Dalje

ODLUKA O PRIVREMENOM OGRANIČENJU IZVOZA ODREĐENIH DRVNIH SORTIMENATA OD BITNE VAŽNOSTI ZA RS: Odluka stupa na snagu 5. avgusta 2022. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 4. avgusta 2022. godine, donela Odluku o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju. Dalje

NARODNA BANKA SRBIJE: U pripremi paket propisa u vezi s naknadama radi zaštite standarda građana


Imajući u vidu odluke/najave pojedinih banaka da povećaju naknade za određene usluge povezane s platnim računima, Narodna banka Srbije obaveštava javnost da radi na donošenju paketa mera i propisa kako bi zaštitila standard građana Srbije. Mere će biti usvojene na Dalje

PORESKA UPRAVA POKRENULA KAMPANJU “IZ TVOG DŽEPA U TVOJ DŽEP”


Povodom uvođenja novog sistema eFiskalizacije, Poreska uprava Republike Srbije u saradnji sa nadležnim Ministarstvom finansija, pokrenula je medijsku kampanju pod nazivom “Iz tvog džepa u tvoj džep”, putem koje će javnost informisati o novom modelu Dalje

SRBIJA DOMAĆIN GENERALNE SKUPŠTINE EVROPSKIH ORGANIZACIJA ZA STANDARDIZACIJU 2023. GODINE


Republika Srbija biće domaćin Generalne skupštine evropskih organizacija za standardizaciju CEN-CENELEC, koja će biti održana u junu 2023. godine u Beogradu. Dalje

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE: Poziv poljoprivrednicima da se prijave za subvencije


Privredna komora Srbije poziva privrednike da konkurišu za sredstva i podršku kod nadležnih institucija i učestvuju u aktuelnim pozivima i programima. Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA AVGUST 2022.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti