Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 25.04.2024.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

NASTANAK PORESKE OBAVEZE ZA PDV I NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PDV: Paragraf organizuje vebinar 26. aprila 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 26. aprila 2024. godine, vebinar na temu “NASTANAK PORESKE OBAVEZE ZA PDV I NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PDV”. Dalje

AKTUELNA PITANJA U VEZI SA IZDAVANJEM E-FAKTURA I EVIDENTIRANJEM PDV U SEF: Paragraf organizuje vebinar 8. maja 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 8. maja 2024. godine, vebinar na temu “Aktuelna pitanja u vezi sa izdavanjem e-faktura i evidentiranjem PDV u SEF”. Dalje

KOMPLAJENS U PRAKSI: Paragraf organizuje trodnevnu online obuku 10, 13. i 14. maja 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 10, 13. i 14. maja 2024. godine, online obuku na temu “Komplajens u praksi”. Dalje

VIŠEDNEVNO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA ZLATIBORU, OD 26. DO 29. MAJA 2024. GODINE: Tema "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"


U periodu od 26. do 29. maja 2024. godine, Kompanija Paragraf na Zlatiboru organizuje tradicionalno višednevno Savetovanje "Novine i primena opštih i finansijskih Dalje

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "STRANCI U REPUBLICI SRBIJI: ELEKTRONSKO PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA BORAVAK I RAD"


Kompanija Paragraf organizovala je dana 24. aprila 2024. godine vebinar na temu "Stranci u Republici Srbiji: elektronsko podnošenje zahteva za boravak i rad". Dalje

VEBINAR POJAŠNJENJE ZNAČENJA I REŠENJE ODREĐENIH SISTEMSKIH PORUKA TOKOM KORIŠĆENJA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA: Vebinar će biti održan 25. aprila 2024. godine


Ministarstvo finansija u četvrtak, 25. aprila 2024. godine, od 11:00 do 11:30 organizuje vebinar na temu “Pojašnjenje značenja i rešenje određenih sistemskih poruka tokom korišćenja Sistema elektronskih faktura”. Dalje

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA: Odluka o raspisivanju lokalnih izbora donosi se najranije 150, a najkasnije 45 dana pre isteka mandata odbornika. Od dana raspisivanja lokalnih izbora do dana glasanja ne može da prođe manje od 30, a ni više od 60 dana


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, kojim su predviđene sledeće izmene: da se odluka o raspisivanju lokalnih izbora donosi najranije 150 dana, a najkasnije 45 dana pre isteka mandata odbornika, do sada je bilo 120 dana, da od dana raspisivanja lokalnih izbora do dana glasanja ne može da prođe manje od 30, a ni više od 60 dana, do sada je bilo 45, dodaje se novi član kojim se reguliše koordinirano sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada i odbornike skupštine gradskih opština, iz prostog razloga što je to često unosilo konfuziju i nerazumevanje kako i da li postoje onda u gradovima koji imaju gradske opštine, dakle, Beograd, Niš, Požarevac, dakle, da li na biračkom mestu imamo dva biračka odbora za izbore koji su gradski i opštinski ili jedan birački odbor itd., sada se to reguliše zakonom i treći član reguliše pitanje stupanja na snagu ovog zakona, gde kaže da će stupiti na snagu narednog dana od objavljivanja u “Službenom glasniku” Republike Srbije. Dalje

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Da li su podrum i parking obavezni u svakoj zgradi?


Da li vaš stan ima podrum i da li se borite sa nedostatkom prostora za odlaganje posebno ako imate stan u novogradnji? Šta za vas kao vlasnika stana ima prioritet - prostor za skladištenje ili parking i garaža? Dalje

UREDBA O SERTIFIKACIJI LICA KOJA OBAVLJAJU ODREĐENE DELATNOSTI U VEZI SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ I ODREĐENIM FLUOROVANIM GASOVIMA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE: Regulativa koja se odnosi na sticanje sertifikata A i sertifikata B ista je već osam godina


U pojedinim domaćim medijima objavljena je informacija da je u toku obustava rada mnogih servisa auto-klima širom Srbije. I to upravo pred letnju sezonu jer su oni koji se bave ovim poslom dobili obaveštenje od nadležnog ministarstava prema kom se kontrolisani gas može prodavati samo pravnim licima koja poseduju takozvani sertifikat B. Dalje

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU I IZNOSIMA NAKNADA: Za nepoštovanje obaveze plaćanja eko-takse predviđene su novčane kazne u rasponu od 10.000 do dva miliona dinara


Novac koji se poslednjih 20 godina naplaćuje kroz ekološke takse uglavnom se ne troši na zaštitu životne okoline. Analize Fiskalnog saveta pokazuju da se u periodu od 2011. do 2022. godine po osnovu ekoloških naknada u budžet iz privrede “prelilo” 337 milijardi dinara, a procenjuje da je Srbija za te pare do sada mogla da reši barem trećinu problema u ekologiji da rešimo. Dalje

PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I NAČINU DOSTAVLJANJA PRIJAVE ZA NAKNADU ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE: Omogućeno elektronsko podnošenje prijava za 2024. godinu, na novom obrascu


Nakon usklađivanja sa novim Pravilnikom o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 30/2024) na Portalu je omogućeno evidentiranje i podnošenje prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za 2024. godinu. Uputstvo možete pogledati klikom na link obrazac 1 uputstvo. Dalje

IZVEŠTAJ STEJT DEPARTMENTA: U Srbiji i dalje problemi sa korupcijom, pravosuđem i slobodom medija


Tokom 2023. godine nije bilo značajnijih promena u stanju ljudskih prava u Srbiji, navodi se u izveštaju Stejt departmenta. Problemi u vezi sa ljudskim pravima zabeleženi su u kredibilnim izveštajima o ozbiljnim problemima sa nezavisnošću pravosuđa; ozbiljnim ograničenjima slobode izražavanja i štampe, uključujući nasilje, pretnje nasiljem i pravne slučajeve protiv novinara, zatim o ozbiljnoj korupciji u vladi, trgovini ljudima i krivičnim delima kao što su nasilje ili pretnje nasiljem usmereni na lezbejke, homoseksualce, biseksualne, transrodne, kvir, interseksualne ili druge osobe iz seksualnih manjina, navodi se u izveštaju. Dalje

EVROPSKI PARLAMENT USVOJIO DIREKTIVU KOJA ĆE OMOGUĆITI JEFTINIJU POPRAVKU UREĐAJA


Evropski Parlament usvojio je direktivu o pravu na jednostavniju i jeftiniju popravku uređaja, koja će omogućiti građanima EU da ih duže koriste, umesto da ih bacaju i kupuju nove. Dalje

NARODNA BANKA SRBIJE: Međunarodni ulagači Srbiju već smatraju zemljom investicionog ranga


Pored veoma uspešnih sastanaka s najvišim zvaničnicima i rukovodstvom Međunarodnog monetarnog fonda, delegacija Republike Srbije je tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama obavila niz sastanaka s velikim brojem najznačajnijih međunarodnih investitora. Glavna tema na svim sastancima bilo je nedavno poboljšanje izgleda za povećanje kreditnog rejtinga Srbije na investicioni nivo od strane rejting agencije Standard and Poor's, na čemu su investitori čestitali i bili jednoglasni u očekivanju da u narednom periodu našoj državi bude dodeljen nivo rejtinga na kojem Srbiju poslednjih godina već vrednuju tržišni učesnici. Dalje

OBUKA “PRIMENA ZAKONA O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI”: Agencija za sprečavanje korupcije održaće obuku 25. aprila 2024. godine


Agencija za sprečavanje korupcije nastavlјa sa održavanjem obuka za predstavnike političkih subjekata na temu “Primena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti” na kojoj učesnike upoznaje sa obavezama i postupanjima u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast, kao i sa načinom i rokovima podnošenja godišnjih izveštaja o finansiranju političkih subjekata i izveštaja o troškovima izbornih kampanja. Planirana obuka održaće se u zgradi Agencije na adresi Carice Milice broj 1 u Beogradu dana 25. aprila 2024. godine sa početkom u 10 sati. Obuka će se održati u sali na osmom spratu. Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA APRIL 2024.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti