Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada

SAVETOVANJA / SEMINARI / RADIONICE / VEBINARI


Višednevna - 2 puta godišnje: Maj-Zlatibor, Septembar-Vrnjačka Banja, Jednodnevna - Svakog meseca na aktuelne teme


VESTI NA DAN 12.07.2024.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

ODRŽANA KONFERENCIJA POD NAZIVOM „U SUSRET UNAPREĐENJIMA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA” 11. JULA 2024. GODINE U MINISTARSTVU FINANSIJA


Održana je konferencija pod nazivom „U susret unapređenjima Sistema elektronskih faktura” 11. jula 2024. godine u Ministarstvu finansija. Dalje

AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA I EVIDENTIRANJA PDV U SEF: Paragraf organizuje vebinar 2. avgusta 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 2. avgusta 2024. godine, vebinar na temu “Aktuelna pitanja iz oblasti elektronskog fakturisanja i evidentiranja PDV u SEF”. Dalje

DODELJENI SERTIFIKATI STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U NOVOM SADU ZA USPEŠNO IZVEDENU OBUKU ZA RAD SA PRAVNOM BAZOM PARAGRAF LEX


U svečanoj Sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, 26. juna 2024. godine, održana je svečana dodela Paragraf Lex sertifikata za 72 studenata Dalje

VLADA RS: Doneta Uredba o prostornom planu za brzu saobraćajnicu “Vožd Karađorđe”


Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za brzu saobraćajnicu “Vožd Karađorđe” Dalje

SMISAO I ZNAČAJ OSNIVANJA LOKALNIH SAVETA ZA PRAVDU


"Samo udruženi možemo više!" - slogan je koji reflektuje univerzalne vrednosti socijalnog života i kao takav predstavlja platformu na kojoj započinju sve značajnije društvene inicijative Dalje

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU: Postupak za obezbeđenje dokaza


Cilj postupka obezbeđenja dokaza, prema odredbi člana 284. Zakona o parničnom postupku Dalje

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Ostvarivanje prava na porodičnu penziju


Nakon smrti pеnzionеra, najbliži članovi porodicе mogu da naslеdе njеgovu pеnziju, pod odrеđеnim uslovima. Dalje

ZAKON O TURIZMU: Otkaz putovanja od strane turističke agencije


Pred svaki odlazak na putovanje, bitno je dobro se informisati o svemu. Kako se svašta neplanirano može dogoditi Dalje

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA: Naknada štete u slučaju lekarske greške


Lekari i druge medicinske službe su dužne da prilikom pružanja zdravstvenih usluga postupaju u skladu sa pravilima struke i da primene potreban stepen pažnje Dalje

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Usluga e-bolovanja biće dostupna krajem godine


Krajem ove godine u Srbiji bi trebalo da bude aktivirana usluga elektronskog bolovanja, Dalje

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Ovogodišnja rešenja još uvek nisu izrađena za sve beogradske opštine


Rešenja za porez na imovinu za ovu godinu još nisu stigla za četiri beogradske opštine, a među onima koji jesu dobili rešenja Dalje

NARODNA BANKA SRBIJE: Referentna kamatna stopa smanjena na 6%


Na sednici Izvršni odbor je odlučio da nastavi da ublažava monetarne uslove smanjujući referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA JUL 2024.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti