Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex:


PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

Stručni komentari:

  • RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKT STICANJA I RASPOLAGANJA SOPSTVENIM UDELIMA

PRAVO U PRIVREDI

Pitanja i odgovori:

  • OBAVEZA UPISA U REGISTAR INOVACIONE DELATNOSTI KAO USLOV ZA KORIŠĆENJE PODSTICAJNIH MERA I BUDŽETSKIH SREDSTAVA
  • USLOVI ZA TRGOVINU MEDICINSKOM OPREMOM

PRAVO U PRAVOSUĐU

Pitanja i odgovori:

  • NEMOGUĆNOST OZNAČAVANJA U TUŽBI LICA KOJE JE PREMINULO
  • UPIS U KATASTAR ZABELEŽBE POSTOJANJA PAULIJANSKE TUŽBE

PRAVO U JAVNOM SEKTORU

Pitanja i odgovori:

  • NEMOGUĆNOST ODREĐIVANJA PROBNOG RADA PRIPRAVNIKU ZAPOSLENOM U JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE
  • VERIFIKACIJA PROGRAMA ZA SEDMI I OSMI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA ZA MATEMATIKU U GIMNAZIJI

BUDŽETSKI INSTRUKTOR

Stručni komentari:

  • PERIODIČNI IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA/FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD JANUAR-SEPTEMBAR 2022. GODINE: • Propisani rok predaje za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10, a za direktne korisnike, OOSO i RFZO - do 20. oktobra 2022. godine •

SPECIJALIS ZA CARINE

Pitanja i odgovori:

  • UPLATA POZAJMICE DOMAĆEM PRIVREDNOM DRUŠTVU OD STRANE NEREZIDENTA SA NEREZIDENTNOG DEVIZNOG RAČUNA

INSPEKTOR

Pitanja i odgovori:

  • POSTOJANJE SUKOBA INTERESA U SLUČAJU KADA SANITARNI INSPEKTOR SPROVODI NADZOR U ŠKOLI U KOJOJ JE ČLAN ŠKOLSKOG ODBORA

PRETPLATA na pravnu bazu i časopise:

011/3290-393 - Beograd
021/457-421 - Novi Sad
018/302-109 - Niš

Izvor:Paragraf Lex