Baza znanja

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Pogledajte sve tekstove

Obaveza čuvanja elektronskih dokumenata državnih organa u Srbiji
elektronsko poslovanje
Objavljeno: 10.05.2024.

Čuvanje elektronskih dokumenata - Pravnik u privredi

Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020 - dalje: Zakon) prepoznao je elektronske dokumente, što predstavlja bitnu novinu...

Tumačenje novih dopuna i izmena pravilnika o PDV
knjigovodstvo
Objavljeno: 18. jun 2024.

Rokovi relevantni za evidentiranje PDV i ispravke evidentiranog PDV u SEF i POPDV

Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura vrši se za poreski period, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu...

obaveza nosenja licne karte
pravo
Objavljeno: 12.07.2024.

Obaveza nošenja lične karte

U vezi sa postavljenim pitanjima, Zakon o ličnoj karti ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 36/2011 i 53/2021) sadrži tri bitna rešenja. Prvo, lična karta je javna isprava kojom građani Republike Srbije dokazuju identitet...

BUDITE MEĐU PRVIM ČITAOCIMA
koji će primati obaveštenja o našim novim stručnim tekstovima