Baza znanja

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Pogledajte sve tekstove

Značaj dostave u online prodajei webshop
Elektronsko poslovanje 15. jul 2022.

Rasvetljavamo 6 najvećih zabluda o elektronskom fakturisanju

Svedoci smo velike tehnološke promene i tranzicije koja se ogleda u sve većem širenju elektronskih aplikacija i servisa u finansijskom i poreskom sistemu, kako u svetu, tako i kod nas...

Knjigovodstvo 22. jul 2022.

Obaveza evidentiranja preko elektronskog fiskalnog uređaja prometa usluga pozicioniranja dobara u maloprodajnom objektu - da ili ne?

Ministarstvo finansija je nedavno dalo službeno mišljenje u kojem je zauzelo stav da se promet usluga pozicioniranja koje prodavac na malo pruža dobavljačima...

Oporezivanje poklona u skladu sa zakonom
Pravo 22. jun 2022.

Oporezivanje poklona u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu

Ugovor o poklonu. Predmet oporezivanja. Šta se ne smatra poklonom u smislu Zakona. Poreska osnovica, nastanak poreske obaveze i poreske stope. Poreska oslobođenja ...

slanje faktura od 1 januara 2022.

BUDITE MEĐU PRVIM ČITAOCIMA
koji će primati obaveštenja o našim novim stručnim tekstovima