Zastava Bosne i Hercegovine

e-Fakture

Elektronske fakture

AKTUELNO 03.02.2023.
SEF:

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV u Sistem elektronskih fakturaUDRUŽENJA:

Članarine se ne fakturišu kroz sistem elektronskih faktura ukoliko je u pitanju... Saznajte više na LINKU


IZDVAJAMO: Pitanje i odgovor


1. Da li je uz fakturu koju šaljemo posredstvom Sistema elektronskih faktura obavezno slati i relevantnu dokumentaciju, kao prilog uz fakturu?

ZoEF-om nije predviđeno obavezno slanje relevantne dokumentacije. Ukoliko je ugovorom definisano drugačije, možete klikom na spajalicu koja se nalazi sa desne strane dokumenta dodati prilog ili ukoliko učitavate XML datoteku, na portalu efaktura.gov.rs možete preuzeti primer XML datoteke sa prilogom.


2. Kako sistemu pristupaju zakonski zastupnici koji imaju ograničenje ovlašćenje (supotpis).

U skladu sa odredbama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura, registrovanje za pristup Sistemu elektronskih faktura vrši zakonski zastupnik subjekta prometa, odnosno subjekt prometa lično u slučaju kada je subjekt prometa fizičko lice. U konkretnoj situaciji, to će biti lice upisano u odgovarajući registar Agencije za privredne registre kao zakonski zastupnik pravnog lica i kao ostala ovlašćena lica. Problem u kojem određeni zakonski zastupnici nisu uspeli da se registruju na demo verziju sistema tehničke je prirode i, prema trenutnim informacijama, rešen je.


3. Kada se faktura automatski odobrava, a kada automatski odbija?

Ukoliko je faktura poslata ka subjektu javnog sektora, nakon isteka roka od 15 dana biće “automatski odobrena”. Ukoliko je na strani kupca subjekat privatnog sektora, nakon isteka roka od 15 dana, kupac će dobiti podsetnik da postoje fakture na čekanju, ukoliko i nakon 5 dana od dana prijema podsetnika kupac ne odreaguje, faktura će biti “automatski odbijena”. Dakle, nakon ukupno 20 dana.


4. Da li je moguće kreirati konačnu fakturu sa avansnim računom koji ima drugačiju Poresku kategoriju od konačnog račun? Npr. konačni račun “S” kategoriju, a avansni račun “OE”?

Moguće je kreirati konačni račun koji ima različitu poresku kategoriju od poreske kategorije navedene na avansnoj e-fakturi.Pogledajte:
SVA PITANJA I ODGOVORI O EFAKTURISANJU
Saveti za eFakturisanje

Nemojte knjižiti e-Fakturu pre nego što je prihvatite!

Prema izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, od 1.1.2023. godine ulazni PDV sa primljene fakture na SEF možete koristiti samo ukoliko ste fakturu prihvatili na SEF. Ukoliko ste je prihvatili to 15. u mesecu, možete PDV odbiti za prethodni mesec, u suprotnom PDV odbijate u tekućem mesecu (u narednoj PDV prijavi).Edukacija - elektronsko fakturisanje


PDV tretman e-faktura koje su izdate u januaru 2023. godine, za promet koji je izvršen u 2022. godini i njihovo računovodstveno evidentiranje
Knjigovodstvo Objavljeno: 11.01.2023.
met na malo pravnim licima i preduzetnicima – obaveze fiskalni račun i eFaktura
Pravo Objavljeno: 10.01.2023.

Da li obveznici koji se bave tehničkim pregledom motornih vozila pravnim licima izdaju fiskalni račun ili e-fakturu i na koji način fakturišu naknade

Prema odredbama člana 3. Zakona o fiskalizaciji, predmet fiskalizacije je promet dobara i usluga na malo i primljeni avans za promet na malo...

Ceo tekst

met na malo pravnim licima i preduzetnicima – obaveze fiskalni račun i eFaktura
Knjigovodstvo Objavljeno: 06.01.2023.

Promet na malo pravnim licima i preduzetnicima – obaveze fiskalni račun i eFaktura

Kada obveznik PDV vrši promet dobara i usluga na malo pravnim licima i preduzetnicima...

Ceo tekst

Šifre osnova - poreske kategorije}
eFakture Objavljeno: 05.01.2023.

Tumačenje ažuriranja poreskih kategorija od 30. decembra 2022. Izmene poreske kategorije (OE) Izmena poreske kategorije (N)

Prilikom izdavanja elektronske fakture preko sistema elektronskih faktura (dalje: SEF)...

Ceo tekst

tretman pdv - lekovi i pomagala
eFakture Objavljeno: 04.01.2023.

PDV tretman eFakture za promet lekova i pomagala (Apoteke) – problem participacije

Jedan od elementa računa u skladu sa Zakonom o PDV jeste i napomena o odredbi Zakona o...

Ceo tekst

Šifre osnova - poreske kategorije}
eFakture Objavljeno: 29.12.2022.

Određivanje poreske kategorije – ŠIFRE OSNOVA za kreiranje eFaktura

Jedan od elementa računa u skladu sa Zakonom o PDV jeste i napomena o odredbi Zakona o PDV na osnovu koje nije obračunat PDV...

Ceo tekst

tumacenje izmena i dopuna zakona o elektronskom fakturisanju
eFakture Objavljeno: 28.12.2022.

Obaveza izdavanja elektronskih faktura od 1. januara 2023

Od 1. januara 2023. godine počinje puna primena Zakona o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021, 129/2021 i...

Ceo tekst

tumacenje izmena i dopuna zakona o elektronskom fakturisanju
Knjigovodstvo Objavljeno: 27.12.2022.

Obaveza izdavanja avansne fakture

Obaveza izdavanja eFakture postoji i po osnovu naplate avansa za budući promet po osnovu kojeg se izdaje elektronska faktura. Ovde se postavlja pitanje da li obveznik PDV...

Ceo tekst

tumacenje izmena i dopuna zakona o elektronskom fakturisanju
Knjigovodstvo Objavljeno: 26.12.2022.

eFaktura kao račun u smislu propisa o PDV

Sa početkom primene zakona kojim se uređuje fiskalizacija, kao i Zakona o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021...

Ceo tekst

tumacenje izmena i dopuna zakona o elektronskom fakturisanju
Knjigovodstvo Objavljeno: 23.12.2022.

Na koji način se vrši evidentiranje PDV u SEF – pojedinačna i zbirna evidencija

Zakon o elektronskom fakturisanju, osim obaveze izdavanja elektronskih faktura...

Ceo tekst

tumacenje izmena i dopuna zakona o elektronskom fakturisanju
eFakture Objavljeno: 16.12.2022.

Šta donose nove izmene Zakona o elektronskom fakturisanju

Tumačenje izmena Zakona o elektronskom fakturisanju (ZEF) - decembar 2022.

Ceo tekst

Pravo na odbitak predhodnog poreza po osnovu eFakture
Knjigovodstvo Objavljeno: 09.12.2022.

Pravo na odbitak predhodnog poreza po osnovu eFakture

U ovom tekstu dati su iz ugla propisa o PDV i propisa o elektronskom fakturisanju koji su trenutno na snazi i u kontekstu okolnosti da još uvek nije počela puna primena ZEF-a

Ceo tekst

Rokovi evidentiranje PDV u SEF
Knjigovodstvo Objavljeno: 06.12.2022.

Rokovi za početak obaveze evidentiranja PDV u SEF

Rokovi za obavezan početak evidentiranja PDV u SEF propisani su odredbama člana 24. ZEF (kao i rokovi za početak drugih obaveza iz ovog Zakona)

Ceo tekst

Avansne eFakture
eFakture Objavljeno: 22.11.2022.

Avansne eFakture su obavezne nezavisno od toga da li će promet dobara ili usluga biti izvršen u istom ili drugom poreskom periodu

U kom slučaju se automatski registruje na SEF primalac efakture iz privatnog sektora, a nije u obavezi da bude registrovan na sistem elektronskih faktura...

Ceo tekst

Avansne eFakture
eFakture Objavljeno: 14.11.2022.

Registrovanje na SEF po automatizmu za primaoce efaktura iz privatnog sektora

U kom slučaju se automatski registruje na SEF primalac efakture iz privatnog sektora, a nije u obavezi da bude registrovan na sistem elektronskih faktura...

Ceo tekst

Avansne eFakture
elektronsko poslovanje Objavljeno: 15. jul 2022.

Rasvetljavamo 6 najvećih zabluda o elektronskom fakturisanju

Kao i svaka velika promena u poslovanju, i u ovom slučaju prelazak sa klasične papirne ili skenirane fakture na potpuno elektronsku formu, donela je niz poteškoća, nedomica i pogrešnih tumačenja...

Ceo tekst

Avansne eFakture
elektronsko poslovanje Objavljeno: 29. jun 2022.

Novi način evidentiranja PDV u odnosu obaveznog korišćenja Sistema elektronskih faktura

Obaveza evidentiranja PDV u SEF propisana je za lica koja su poreski dužnici u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, a to su...

Ceo tekst