Zastava Bosne i Hercegovine

Osnovice za obračun plata u javnim službama i državnim organima

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)

Izabrana, postavljena i zaposlena lica
OPIS NETO OSNOVICE (din.)
od januara 2024. godine
- izabrana lica iz člana 7. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama 14.691,00
- za imenovana lica u službi predsednika Republike i u Službi Narodne skupštine 4.555,60
- izabrana lica iz člana 9. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama 16.379,77
- postavljena lica u organima i službama lokalne vlasti 3.525,04
- zaposleni u organima i službama lokalne vlasti 3.844,09
- uvećanje po osnovu kvaliteta i rezultata rada za zaposlene u organima i službama lokalne vlasti 401,88
- policijski službenici 46.034,89
- profesionalni pripadnici Vojske Srbije na službi u sanitetskim jedinicama i ustanovama, zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik postavljen na formacijsko mesto 56.790,69
- ostali profesionalni pripadnici Vojske Srbije 51.627,91
- profesionalni pripadnici Vojske Srbije na službi u Upravi za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane i njenim potčinjenim organizacionim jedinicama, ostalim sanitetskim jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i profesionalnim pripadnicima Vojske Srbije - zdravstvanim radnicima odnosno zdravstvenim saradnicima postavljenim na formacijsko mesto u organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na kojem se obavljaju poslovi zdravstvene zaštite 51.111,62
- svi ostali profesionalni pripadnici Vojske Srbije 46.465,12

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO
OPIS NETO OSNOVICE (din.)
od januara 2024. godine
- osnovno i srednje obrazovanje i učenički standard 5.004,69
- visoko obrazovanje 4.315,38
- studentski standard 4.769,56
- zdravstvena zaštita:
- za doktora medicine, doktora stomatologije/doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije - medicinskom biohemičaru 5.262,31
- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke 5.909,62
- za ostale zaposlene 5.025,71
- za zdravstvene saradnike sa stečenim sedmim nivoom kvalifikacija 5.166,63
- za zdravstvene saradnike sa stečenim od trećeg do šestog nivoa kvalifikacija 5.260,57
- socijalna zaštita (republičkog i lokalnog nivoa):
- za doktora medicine, doktora stomatologije/doktora dentalne medicine, magistra farmacije i magistra farmacije - medicinskom biohemičaru 5.214,48
- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke 5.751,35
- za negovateljice 5.451,26
- za ostale zaposlene 4.697,33
- predškolsko obrazovanje 5.004,69
- ustanove kulture (republičkog i lokalnog nivoa) 4.522,58
- Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije:
- za zdravstvene radnike 4.435,77
- za medicinsku sestru, zdravstvenog tehničara, odnosno druga lica sa završenom odgovarajućom visokom, odnosno srednjom školom zdravstvene struke 4.679,74
- za ostale zaposlene 3.995,20
- ostale javne službe (republičkog i lokalnog nivoa) 3.995,20
- stručne službe OOSO (Nacionalna služba za zapošljavanje, Republički Fond za zdravstveno osiguranje i Republički fond za PIO):
- za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 5.777,85
- za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 5.480,49
- za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 3.804,94
- zaposleni u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja:
- za prvu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 6.066,74
- za drugu grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 5.754,50
- za treću grupu poslova iz Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama 3.995,20

Javne službe po delatnostima i stručne službe OOSO
OPIS NETO OSNOVICE (din.)
od januara 2024. godine
- za zaposlene u Poreskoj upravi i Upravi carina 30.647,39
- za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova 32.627,39
- za državne službenike i nameštenike u Ministarstvu odbrane 32.932,32
- za lekare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija 35.560,87
- za medicinske i stomatološke tehničare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija 34.106,09
- za ostale zdravstvene radnike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija 32.328,05
- za državne službenike i nameštenike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i u sudovima i tužilaštvima (osnovani u skladu sa Zakonom o uređenju sudova) 32.028,71
- za državne službenike i nameštenike u sudovima i tužilaštvima koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju platu u duplom iznosu 29.116,99
- za državne službenike i nameštenike u Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca i Državnom pravobranilaštvu 30.292,37
- za državne službenike i nameštenike u Ustavnom sudu 30.572,86
- za funkcionere čija se plata određuje prema plati državnih službenika na položaju 27.476,08
- za funkcionere čija se plata određuje prema plati sudija 47.936,31
- za ostale državne službenike i nameštenike 28.849,86
- za sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca 50.799,16
- za predsednika i sudije Ustavnog suda 48.380,14↩ Nazad na prethodnu stranicu ARHIVA