Zastava Bosne i Hercegovine

NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Republika Srbija


Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa, u skladu sa članom 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021, 118/2021, 10/2022 - usklađeni din. izn., 138/2022, 6/2023 - usklađeni din. izn. i 92/2023), čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene, odnosno ostvarene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca septembra u tekućoj godini, za koji period su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

 

Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene

Period primene Iznos najniže osnovice "Sl. glasnik RS"
od 1.1.2024. do 31.12.2024. 573.470 115/2023

Napomena: najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje primenjuje se bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu, odnosno ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od navedene osnovice, a ne i za koji broj sati je takva zarada ostvarena.


NAJVIŠA GODIŠNJA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE


U skladu sa članom 43. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje najvišu godišnju osnovicu doprinosa čini zbir iznosa 12 mesečnih najviših osnovica.


Godina Iznos najviše godišnje osnovice "Sl. glasnik RS"
2024. 6.881.640 115/2023


↩ Aktuelni statistički podaci ARHIVA