Zastava Bosne i Hercegovine

Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuARHIVA - OTKUPNA CENA STANA PREMA ZAKONU O STANOVANJU*, BEZ KOREKTIVNIH FAKTORA

2023

Mesec podnošenja zahteva Prosečna mesečna zarada u Republici Srbiji "Sl. glasnik RS"
Januar 2023.

115.315

15/2023

Februar 2023

114.228

22/2023

Mart 2023

112.2012

33/2023

April 2023

117.669

43/2023

Maj 2023

115.631

53/2023

Jun 2023

118.992

61/2023

Jul 2023

118.025

71/2023

Avgust 2023

115.664

82/2023

Septembar 2023

118.918

93/2023

Oktobar 2023

117.472

104/2023

Novembar 2023

119.791

116/2023

Decembar 2023

123.971

6/2024

* Prema članu 20. Zakona o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92 - ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ispr., 48/94, 44/95 - dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 - dr. zakon, 99/2011 i 104/2016 - dr. zakon) otkupna cena stana utvrđuje se na osnovu prosečne mesečne zarade u Republici u mesecu koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev, kao i na osnovu starosti zgrade, opšte pogodnosti zgrade i stana u skladu sa propisima (kvalitet i spratnost zgrade, visinski položaj stana u zgradi, lokacija i dr.) i površine stana.

2022. godina

Mesec podnošenja zahteva

Prosečna mesečna zarada u RS

"Sl. glasnik RS"

Januar 2022.

102.196

27/2022

Februar 2022.

97.877

41/2022

Mart 2022.

97.392

50/2022

April 2022.

102.781

61/2022

Maj 2022.

100.727

69/2022

Jun 2022

102.432

83/2022

Jul 2022

102.523

95/2022

Avgust 2022

100.937

110/2022

Septembar 2022

103.963

117/2022

Oktobar 2022

103.476

130/2022

Novembar 2022

104 039

142/2022

Decembar 2022

108.001

6/2023

2021. godina

Mesec podnošenja zahteva

Prosečna mesečna zarada u RS

"Sl. glasnik RS"

Januar 2021.

90.849

17/2021

Februar 2021.

87.058

30/2021

Mart 2021.

85.864

42/2021

April 2021.

89.894

53/2021

Maj 2021.

89.582

64/2021

Jun 2021.

89.720

75/2021

Jul 2021.

89.793

83/2021

Avgust 2021.

89.330

93/2021

Septembar 2021.

89.202

100/2021

Oktobar 2021.

89.980

112/2021

Novembar 2021.

91.132

127/2021

Decembar 2021.

95.312

-

2020. godina

Mesec podnošenja zahteva

Prosečna mesečna zarada u RS

"Sl. glasnik RS"

Januar 2020.

82.257

16/2020

Februar 2020.

82.836

42/2020

Mart 2020.

80.288

62/2020

April 2020.

82.320

77/2020

Maj 2020.

81.486

91/2020

Jun 2020.

81.464

102/2020

Jul 2020.

82.572

110/2020

Avgust 2020.

83.016

118/2020

Septembar 2020

80.901

128/2020

Oktobar 2020

82.515

144/2020

Novembar 2020

83.106

156/2020

Decembar 2020

82.201

6/2021

2019. godina

Mesec podnošenja zahteva

Prosečna mesečna zarada u RS

"Sl. glasnik RS"

Januar 2019.

72.167

13/2019

Februar 2019.

75.296

21/2019

Mart 2019.

72.350

30/2019

April 2019.

74.755

36/2019

Maj 2019.

75.441

46/2019

Jun 2019.

76.511

54/2019

Jul 2019.

74.009

60/2019

Avgust 2019.

76.056

69/2019

Septembar 2019.

74.768

76/2019

Oktobar 2019.

74.160

83/2019

Novembar 2019.

76.096

93/2019

Decembar 2019.

77.879

6/2020

2018. godina

Mesec podnošenja zahteva

Prosečna mesečna zarada u RS

"Sl. glasnik RS"

Januar 2018. 

74.887 

7/2018

Februar 2018. 

69.218 

25/2018 

Mart 2018. 

66.084

31/2018

April 2018. 

68.251

39/2018

Maj 2018. 

67.901

49/2018

Jun 2018. 

69.684

57/2018

Jul 2018. 

68.047 

66/2018

Avgust 2018. 

68.029

72/2018

Septembar 2018. 

68.831

81/2018

Oktobar 2018. 

66.251

92/2018

Novembar 2018. 

69.012

103/2018

Decembar 2018. 

69.949 

4/2019

2017. godina

Mesec podnošenja zahteva

Prosečna mesečna zarada u RS

"Sl. glasnik RS"

Januar 2017.

73.641

5/2017

Februar 2017.

57.231

13/2017

Mart 2017.

64.847

29/2017

April 2017.

65.695

40/2017

Maj 2017.

68.246

52/2017

Jun 2017.

64.860

63/2017

Jul 2017.

67.857

72/2017

Avgust 2017.

66.251

79/2017

Septembar 2017.

65.094

87/2017

Oktobar 2017.

66.438

96/2017

Novembar 2017.

64.602

106/2017

Decembar 2017.

65.609

117/2017

2016. godina

Mesec podnošenja zahteva

Prosečna mesečna zarada u RS

"Sl. glasnik RS"

Januar 2016.

70.763

5/2016

Februar 2016.

55.763

15/2016

Mart 2016.

61.279

31/2016

April 2016.

63.029

44/2016

Maj 2016.

67.464

48/2016

Jun 2016.

60.520

59/2016

Jul 2016.

64.019

65/2016

Avgust 2016.

63.699

73/2016

Septembar 2016.

62.474

80/2016

Oktobar 2016.

64.150

89/2016

Novembar 2016.

62.414

95/2016

Decembar 2016.

63.061

105/2016

2015. godina

Mesec podnošenja zahteva

Prosečna mesečna zarada u RS

"Sl. glasnik RS"

Januar 2015.

68.739

8/2015

Februar 2015.

54.208

21/2015

Mart 2015.

58.992

30/2015

April 2015.

59.141

37/2015

Maj 2015.

62.532

46/2015

Jun 2015.

60.487

55/2015

Jul 2015.

61.302

65/2015

Avgust 2015.

62.687

74/2015

Septembar 2015.

61.538

82/2015

Oktobar 2015.

60.503

89/2015

Novembar 2015.

60.767

97/2015

Decembar 2015.

60.913

109/2015

2014. godina

Mesec podnošenja zahteva

Prosečna mesečna zarada u RS

"Sl. glasnik RS"

Januar

70.071

6/2014

Februar

52.438

23/2014

Mart

60.845

34/2014

April

59.782

44/2014

Maj

63.167

56/2014

Jun

60.966

65/2014

Jul

61.992

78/2014

Avgust

62.380

88/2014

Septembar

62.992

103/2014

Oktobar

60.803

115/2014

Novembar

61.963

128/2014

Decembar

60.982

143/2014

2013. godina

Mesec podnošenja zahteva

Prosečna mesečna zarada u RS

"Sl. glasnik RS"

Januar

65.165

8/2013

Februar

54.447

18/2013

Mart

60.199

28/2013

April

57.628

38/2013

Maj

64.249

46/2013

Jun

57.921

55/2013

Jul

61.399

65/2013

Avgust

60.896

76/2013

Septembar

61.797

85/2013

Oktobar

59.162

93/2013

Novembar

60.102

103/2013

Decembar

60.893

115/2013

2012. godina

Mesec podnošenja zahteva

Prosečna mesečna zarada u RS

"Sl. glasnik RS"

Januar

61.116

6/2012

Februar

50.829

14/2012

Mart

55.505

23/2012

April

56.125

41/2012

Maj

58.465

54/2012

Jun

56.206

62/2012

Jul

58.712

71/2012

Avgust

57.240

83/2012

Septembar

58.503

91/2012

Oktobar

55.903

102/2012

Novembar

57.733

112/2012

Decembar

58.914

122/2012

 

2011. godina

Mesec podnošenja zahteva

Bruto zarada u privredi RS

"Sl. glasnik RS"

Januar

51.165,00

4/2011

2010. godina

Mesec podnošenja zahteva

Bruto zarada u privredi RS

"Sl. glasnik RS"

Januar

46.539,00

4/2010

Februar

40.635,00

9/2010

Mart

41.488,00

18/2010

April

43.337,00

27/2010

Maj

45.857,00

35/2010

Jun

43.950,00

44/2010

Jul

45.033,00

51/2010

Avgust

45.965,00

60/2010

Septembar

44.577,00

70/2010

Oktobar

45.604,00

78/2010

Novembar

45.448,00

89/2010

Decembar

45.440,00

99/2010

2009. godina

Mesec podnošenja zahteva

Bruto zarada u privredi RS

"Sl. glasnik RS"

Januar

49.191,00

6/2009

Februar

38.153,00

15/2009

Mart

39.562,00

21/2009

April

38.032,00

29/2009

Maj

41.526,00

39/2009

Jun

39.628,00

47/2009

Jul

40.684,00

57/2009

Avgust

42.055,00

70/2009

Septembar

40.074,00

79/2009

Oktobar

40.114,00

88/2009

Novembar

40.637,00

97/2009

Decembar

40.400,00

110/2009

2008. godina

Mesec podnošenja zahteva

Bruto zarada u privredi RS

"Sl. glasnik RS"

Januar

42.971,00

8/2008

Februar

38.209,00

21/2008

Mart

40.680,00

29/2008

April

40.135,00

42/2008

Maj

42.747,00

54/2008

Jun

41.915,00

62/2008

Jul

43.332,00

70/2008

Avgust

43.504,00

77/2008

Septembar

43.927,00

87/2008

Oktobar

43.837,00

96/2008

Novembar

44.826,00

108/2008

Decembar

44.177,00

117/2008 

2007. godina

Mesec podnošenja zahteva

Bruto zarada u privredi RS

"Sl. glasnik RS"

Januar

36.733,00 

9/2007 

Februar

33.239,00 

22/2007 

Mart

33.011,00 

29/2007 

April

34.041,00  

37/2007 

Maj

35.135,00  

46/2007

Jun

34.744,00 

59/2007

Jul

36.689,00  

67/2007 

Avgust

36.243,00 

78/2007 

Septembar

36.875,00  

86/2007 

Oktobar

36.899,00  

96/2007 

Novembar

37.284,00  

107/2007

Decembar

38.284,00  

122/2007

2006. godina

Mesec podnošenja zahteva

Bruto zarada u privredi RS

"Sl. glasnik RS"

Januar

29.981,00

8/2006

Februar

25.742,00

15/2006

Mart

27.034,00

25/2006

April

27.705,00

35/2006

Maj

29.304,00

43/2006

Jun

28.846,00

53/2006

Jul

30.990,00

63/2006

Avgust

30.706,00

70/2006

Septembar

31.121,00

79/2006

Oktobar

31.480,00

92/2006

Novembar

30.989,00

105/2006

Decembar

32.168,00

114/2006

2005. godina

Mesec podnošenja zahteva

Bruto zarada u privredi RS

"Sl. glasnik RS"

Januar

23.285,00

7/2005

Februar

20.396,00

18/2005

Mart

20.846,00

27/2005

April

21.305,00

36/2005

Maj

23.602,00

43/2005

Jun

22.796,00

53/2005

Jul

24.146,00

64/2005

Avgust

24.374,00

72/2005

Septembar

25.093,00

81/2005

Oktobar

25.621,00

91/2005

Novembar

25.489,00

103/2005

Decembar

25.862,00

114/2005
↩ Nazad na prethodnu stranicu