Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 91 od 23.11.2018.)


 • ISPRAVKA REŠENJA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI UPRAVNIKA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA NA KOME SE PROVERAVA STRUČNOST I OSPOSOBLJENOST KANDIDATA KOJI SE PRVI PUT BIRA NA FUNKCIJU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MAGISTRALNOG GASOVODA GRANICA BUGARSKE – GRANICA MAĐARSKE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • PRAVILNIK O KLINIČKOM ISPITIVANJU MEDICINSKOG SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 41820/16, LJAJIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-012-00-0348/17-11 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADOVA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA OD DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OTVARANJE KONZULARNE KANCELARIJE AMBASADE ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJ U BUKUREŠTU (RUMUNIJA), SA SEDIŠTEM U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI "BANJICA" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA KANCELARIJE ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA "DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI "BANJICA" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI "BANJICA" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11325/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11326/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11328/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-11343/2018 ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENJA POSLODAVACA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA ISPORUKE I SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KARIJERNOM RAZVOJU POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O SPECIJALNOJ I POSEBNIM JEDINICAMA POLICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODSTICANJA REGIONALNOG I LOKALNOG RAZVOJA U 2018. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DODELE PRIZNANJA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O PODSTICAJNIM MERAMA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I IZ VISOKOEFIKASNE KOMBINOVANE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • UREDBA O PLATAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "VRUTCI" ("Sl. glasnik RS", br. 91/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex