Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 9/2021 od 05.02.2021.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR SAOBRAĆAJA I USLUGA TRANSPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU POSEBNIH SAVETNIKA MINISTARA I MERILIMA ZA NAKNADU ZA NJIHOV RAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRIKUPLJANJE ČINJENICA O STATUSU NOVOROĐENE DECE ZA KOJU SE SUMNJA DA SU NESTALA IZ PORODILIŠTA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "SRPSKO-KINESKI INDUSTRIJSKI PARK MIHAJLO PUPINˮ ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I POVEZANIH SANITARNIH MREŽA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA STARTAP EKOSISTEMA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA U UGOSTITELJSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA, ORGANIZOVANJA I FUNKCIONISANJA, IZGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KRALJEVU O OBAVLJANJU DRUGE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG GODIŠNJEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK TARA" ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA KVALIFIKACIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA VOĐENJE SPOROVA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DOO "GAS" BEČEJ ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "SREĆNO" U ĆUPRIJI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI UPRAVNIKA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PRAVOSUDNE AKADEMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKI CENTAR "BEOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA KOSOVSKO METOHIJSKA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOG UNIVERZITETA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA VODE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA NACIONALNE REFERENTNE LABORATORIJE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA "SREĆNO" U ĆUPRIJI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA PRAVOSUDNE AKADEMIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA ODOBRAVANJE UPOTREBE SLUŽBENIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKTA "IZGRADNJA NACIONALNOG FUDBALSKOG STADIONA, SA PRATEĆIM SADRŽAJEM" ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE – BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JUGOSLOVENSKE KINOTEKE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU UPRAVNIKA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE – USTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA AGRARNA PLAĆANJA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "EMISIONA TEHNIKA I VEZE" BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE – BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA JUŽNA SRBIJA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE STUDENTSKI CENTAR "BEOGRAD" ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FILMSKOG CENTRA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA MUZEJA NAIVNE I MARGINALNE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOG UNIVERZITETA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1085/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1091/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-1106/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-910/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-912/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-921/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-922/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-923/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-924/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-925/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA, BROJ 110-00-181/2015-02 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA, BROJ 110-00-308/2019-02 ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI UDRUŽENJA POSLODAVACA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • UREDBA O MINIMALNIM TEHNIČKIM USLOVIMA KOD OBAVEZNE UGRADNJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE U BANKAMA I DRUGIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA MEĆUNARODNOG PUTNIČKOG PRISTANIŠTA U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA I DRUGE PROGRAME INTEGRACIJE IZBEGLICA U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE PODIZANJU INOVACIONIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE UNAPREĐENJU INOVACIONIH KAPACITETA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex