Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 6 od 28.01.2016.)


 • ISPRAVKA JAVNOG POZIVA ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, NI DOO "NAŠ GLAS", SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-19/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-20/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-21/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-22/2015-01 ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOJ ZNAČKI U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA BEZBEDNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJA OBJEKATA MALOPRODAJE BOCA SA TEČNIM NAFTNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM RADA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE LUKAMA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA KRUŠEVCA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA LIPECK, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA KRUŠEVCA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA NOVOPOLOCK, REPUBLIKA BELORUSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE BAJINA BAŠTA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ZVENIGOROD, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE LUGOŽ, ŽUPANIJA TIMIŠ, RUMUNIJA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG GODIŠNJEG PLANA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU HRVATSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU IZNOSA MESEČNE NOVČANE NAKNADE (POSEBAN DODATAK) ZA REHABILITOVANO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O UTVĐIVANJU JAVNOG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠENJE O VREDNOSTI OPŠTEG BODA OD DECEMBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • REŠNJE O ODREĐIVANJU OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJU SE OBRAČUNAVA I PLAĆA DOPRINOS ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH IZ POSTROJENJA ZA SAGOREVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJA KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA VLADE O GRANICAMA DOZVOLJENOSTI KOMENTARISANJA SUDSKIH ODLUKA I POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ZAKON O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ZAKON O JAVNOM OKUPLJANJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ZAKON O OGLAŠAVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)
 • ZAKON O POLICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex