Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 55/2021 od 02.06.2021.)


  • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, PHILIP MORRIS OPERATIONS A.D. NIŠ ("Sl. glasnik RS", br. 55/2021)
  • ODLUKA BROJ 01/2021 REGIONALNOG UPRAVNOG ODBORA TRANSPORTNE ZAJEDNICE O USVAJANJU BUDŽETA TRANSPORTNE ZAJEDNICE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2021)
  • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 9291/14 I 63798/14, MIK I JOVANOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2021)
  • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NIŠU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2021)
  • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA FORMIRANJA I ODRŽAVANJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2021)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKO ZELENILO", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 55/2021)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TEMERIN", TEMERIN ("Sl. glasnik RS", br. 55/2021)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 55/2021)
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 55/2021)
  • UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex