Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 51 od 25.05.2017.)


 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVA IZVOZA, UVOZA, PRUŽANJA BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI U OBLASTI NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVA IZVOZA, UVOZA, PRUŽANJA BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI U OBLASTI ROBE DVOSTRUKE NAMENE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA JULIETA D.O.O. ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA RAZVOJ PLANINSKOG TURIZMA "STARA PLANINA", KNJAŽEVAC SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 70661/14, MARKOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVKAMA BR. 19978/14 I 19781/14, PAVLOVIĆ I PANTOVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KANDIDATURU ZA ORGANIZOVANJE SVETSKOG PRVENSTVA U SPORTSKOM RIBOLOVU ZA HENDIKEPIRANE I VETERANE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI PROGRAMA POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4477/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE NAGRADE ZA SPORTSKE REZULTATE, 05 BROJ 661-4478/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKO KULTURNI CENTAR "OBRENOVAC", U OBRENOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLOVOD", OBRENOVAC ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O NASTAVLJANJU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA SARADNJU I IZVEŠTAVANJE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POČASNOG KONZULA REPUBLIKE SRBIJE U SARAGOSI, KRALJEVINA ŠPANIJA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA HARMONIZACIJU U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-04502/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-05234/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O UTVĐIVANJU JAVNOG INTERESA, 05 BROJ 465-4523/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTRESA, 05 BROJ 465-4519/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTRESA, 05 BROJ 465-4521/2017 ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • STRATEGIJA RAZVOJA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2017–2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI LETONIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U STOKHOLMU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI LETONIJI, NA NEREZIDENCIJALNOJ OSNOVI, SA SEDIŠTEM U STOKHOLMU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST NEMAČKE RAZVOJNE BANKE KFW, FRANKFURT NA MAJNI, PO ZADUŽENJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD (REGIONALNI PROGRAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI U PRENOSNOM SISTEMU) ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • ZAKON O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST NEMAČKE RAZVOJNE BANKE KFW, FRANKFURT NA MAJNI, PO ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD (PROJEKAT "MODERNIZACIJA SISTEMA ZA OTPEPELJIVANJE TE NIKOLA TESLA A") ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)
 • ZAKON O DOPUNI ZAKONA O OSIGURANJU DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex