Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 38/2021 od 16.04.2021.)


 • ISPRAVKA ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG INSTITUTA ZA VEŠTAČKU INTELIGENCIJU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • IZMENA REŠENJA O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA ZA IZBORE DELEGATA SKUPŠTINE SKS RASPISANE ZA 23. APRIL 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • NAREDBA O DOPUNI NAREDBE O RADNOM VREMENU I PROSTORNIM OGRANIČENJIMA ZA VREME NEPOVOLJNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE TOKOM TRAJANJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU, POČETKU I PRESTANKU RADA CARINARNICA, CARINSKIH ISPOSTAVA, ODSEKA I CARINSKIH REFERATA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU MREŽE ZA BORBU PROTIV PREVARA I UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U POSTUPANJU SA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SEKTORSKOG VEĆA ZA SEKTOR OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU SASTAVA PARLAMENTARNOG ODBORA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "AVALA" ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "KOSMAJ" ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIK PRIRODE "BOJČINSKA ŠUMA" ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIK PRIRODE "ŠUMA KOŠUTNJAK" ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA DIGITALIZACIJU ZA AUTONOMNU POKRAJINU KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE REALIZACIJE PROJEKTA "PRESELJENJE ISTORIJSKOG MUZEJA SRBIJE U OBJEKAT GLAVNE ŽELEZNIČKE STANICE U BEOGRADU" ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE DIGITALIZACIJE I PUBLIKOVANJA NOVOG FOTOTIPSKOG IZDANJA "MIROSLAVLJEVOG JEVANĐELJA", STARE I RETKE KNJIGE OD IZUZETNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PODSTICANJE RAZVOJA DIGITALNE EKONOMIJE, INOVACIJA, VISOKO-TEHNOLOŠKOG PREDUZETNIŠTVA I DIGITALIZACIJE U POSLOVANJU PRIVREDNIH SUBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MATIČNOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU PRESTANKA ELEMENTARNE NEPOGODE, 05 BROJ 217-3410/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU PRESTANKA ELEMENTARNE NEPOGODE, 05 BROJ 217-3413/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KATEGORIZACIJI VODNIH PUTEVA ZA PLOVIDBU PLOVILA ZA REKREACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • PRAVILNIK O RASPODELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU RADA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I RADU ČUVARSKE SLUŽBE SPOMENIKA PRIRODE "BLEDERIJA" ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI RADIONICE ZA ODRŽAVANJE ŽELEZNIČKIH VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU DOZVOLE ZA IZDAVANJE ELEKTRONSKOG NOVCA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI DA POSLOVNO IME DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU SADRŽI REČ "SRPSKO" ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA VODOPRIVREDNOG DRUŠTVA "ZAPADNA MORAVA" D.O.O. KRALJEVO ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "DUNAV VELIKO GRADIŠTE" IZ VELIKOG GRADIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA ZA SARADNJU SA UJEDINJENIM ARAPSKIM EMIRATIMA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "STANDARD" BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA MEŠOVITOG KOMITETA ZA SARADNJU SA UJEDINJENIM ARAPSKIM EMIRATIMA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ZAJEČARU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "STANDARD" BAČKA PALANKA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3185/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3186/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3187/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3188/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO REPUBLIKE SRBIJE, 05 BROJ 204-3190/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRALJEVO ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKO-RUMUNSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3247/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3250/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3355/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3356/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3358/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3359/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-3361/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI LIFTOVA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • STRUČNO UPUTSTVO O USLOVIMA ČUVANJA I IZLAGANJA MIROSLAVLJEVOG JEVANĐELJA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U KRALJEVINI NORVEŠKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • UKAZ O POSTAVLJENJU NA DUŽNOST IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U SIRIJSKOJ ARAPSKOJ REPUBLICI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O NAMENSKIM TRANSFERIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU UGOSTITELJSKE I TURISTIČKE PRIVREDE ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENJA SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU TURISTIČKIH VODIČA I TURISTIČKIH PRATILACA ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • UREDBA O MERAMA KOJE SE PREDUZIMAJU U CILJU PRAVIČNOG POSTUPANJA SA POMORCIMA U SLUČAJU POMORSKE NESREĆE ILI POMORSKE NEZGODE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA O IZMENAMA I DOPUNAMA IPARD PROGRAMA ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA PERIOD 2014– 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U SMEDEREVU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex