Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 38 od 29.04.2015.)


 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKE O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KLASIFIKACIJI BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA EKSPLOATACIJE KOLUBARSKOG LIGNITSKOG BASENA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O SADRŽINI MIŠLJENJA OVLAŠĆENOG AKTUARA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENIH POSREDNIKA I OVLAŠĆENIH ZASTUPNIKA U OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ODLUKA O STICANJU ZVANJA I USAVRŠAVANJU OVLAŠĆENOG AKTUARA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • PRAVILNIK O VOĐENJU REGISTRA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE I SASTAVLJANJU MESEČNIH STATISTIČKIH IZVEŠTAJA O KOLIČINI, KVALITETU, STRUKTURI I RAZMEŠTAJU OBAVEZNIH I DRUGIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE" D.O.O. BAJINA BAŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "EPS OBNOVLJIVI IZVORI" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "HIDROELEKTRANE ĐERDAP" D.O.O. KLADOVO ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "PANONSKE TERMOELEKTRANE – TOPLANE" D.O.O. NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "TERMOELEKTRANE I KOPOVI KOSTOLAC" D.O.O. KOSTOLAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA "TERMOELEKTRANE NIKOLA TESLA" D.O.O. OBRENOVAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "CENTAR" D.O.O. KRAGUJEVAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTRODISTRIBUCIJA – BEOGRAD" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROSRBIJA" D.O.O. KRALJEVO ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "ELEKTROVOJVODINA" D.O.O. NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE "JUGOISTOK" D.O.O. NIŠ ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, PRERADU I TRANSPORT UGLJA – RUDARSKI BASEN "KOLUBARA" D.O.O. LAZAREVAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM KRAJNJIH KUPACA "EPS SNABDEVANJE" D.O.O. BEOGRAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-00041/2015-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA VEŠTAČENJA, BROJ 740-05-02672/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU IZGRADNJE KOLOVOZA I TROTOARA U ALEKSINCU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, U CILJU REGULACIJE TULOVSKE REKE U LESKOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU NACIONALNOG PROGRAMA BEZBEDNOSTI U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ZAKON O UGOVORIMA O PREVOZU U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ZAKON O UPOTREBI ZNAKOVNOG JEZIKA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)
 • ZAKON O ŽIČARAMA ZA TRANSPORT LICA ("Sl. glasnik RS", br. 38/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex