Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 37/2021 od 14.04.2021.)


 • AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE INDUSTRIJSKE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2030. GODINE, ZA PERIOD OD 2021. DO 2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2020. DO 2024. GODINE, U PERIODU OD 2021. DO 2022. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA MART 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA UPRAVLJANJA INFORMACIONIM SISTEMOM FINANSIJSKE INSTITUCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • ODLUKA O IZMENI TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-123/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-129/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-165/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-168/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-28/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-29/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-62/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • PRAVILNIK O OBAVEZNOJ SADRŽINI PLANA OBAVLJANJA POSLOVNE DELATNOSTI POMORSKE KOMPANIJE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE POJEDINAČNE DOZVOLE ZA KORIŠĆENJE RADIO-FREKVENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • PRAVILNIK O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA MERILA KOJA PODLEŽU ZAKONSKOJ KONTROLI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • PRAVILNIK SA SPISKOM SRPSKIH STANDARDA KOJIMA SU PREUZETI HARMONIZOVANI STANDARDI KOJI SE PRIMENJUJU U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU GRAĐEVINSKI PROIZVODI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "3. OKTOBAR", BOR ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE", LEPOSAVIĆ ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ŠEFA KABINETA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ŠEFA KABINETA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3315/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-3318/2021 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • ZAKLJUČAK PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE BROJ 6/0-03-300/2021-1 ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TROGODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" ZA PERIOD 2021–2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex