Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 12 od 31.01.2015.)


 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, "LOZNICA-GAS" D.O.O. LOZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JKP "TOPLANA - ŠABAC", ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE, SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA, JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA, JP "SRBIJAGAS", NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAZMATRANJE ČINJENICA DO KOJIH SE DOŠLO U ISTRAGAMA KOJE SU VOĐENE POVODOM UBISTAVA NOVINARA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU POPUSTA, SIGAS D.O.O. POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPISKA NARUČILACA ZA ČIJE POTREBE UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA SPROVODI CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA I SADRŽINI PROGRAMA OBUKE ZA ENERGETSKOG MENADŽERA, TROŠKOVIMA POHAĐANJA OBUKE, KAO I BLIŽIM USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA ENERGETSKOG MENADŽERA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU UVERENJA O ZAVRŠENOJ OSNOVNOJ I SPECIJALIZOVANOJ OBUCI POSREDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU KADROVA, OPREME I PROSTORA ORGANIZACIJE KOJA SPROVODI OBUKU ZA ENERGETSKE MENADŽERE I OVLAŠĆENE ENERGETSKE SAVETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01686/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01757/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01769/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01773/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZA IZVRŠITELJA, BROJ 740-08-01780/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • UREDBA O SADRŽINI OBRASCA ZA ODUSTANAK OD UGOVORA O VREMENSKI PODELJENOM KORIŠĆENJU NEPOKRETNOSTI, O TRAJNIM OLAKŠICAMA ZA ODMOR, O POMOĆI PRILIKOM PREPRODAJE I O OMOGUĆAVANJU RAZMENE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • UREDBA O SADRŽINI STANDARDNOG INFORMATIVNOG OBRASCA ZA UGOVORE O VREMENSKI PODELJENOM KORIŠĆENJU NEPOKRETNOSTI, O TRAJNIM OLAKŠICAMA ZA ODMOR, O POMOĆI PRILIKOM PREPRODAJE I O OMOGUĆAVANJU RAZMENE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 018-764/2015 ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex