Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 110 od 26.08.2020.)


  • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2020)
  • PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD JUL 2019 – JUN 2020. GODINE U ODNOSU NA PERIOD JUL 2018 – JUN 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2020)
  • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM, ZA JUN 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 110/2020)
  • PRAVILNIK O POSEBNOM PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex