Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 108 od 29.12.2016.)


 • FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ISPRAVKA ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • IZVOD IZ ODLUKE PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 145 OD 2. DECEMBRA 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNOG POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG POSLANIČKOG MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-481/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O IZBORU SUDIJE, BROJ 119-05-486/2016-01 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG PLANA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BRUS ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI OPŠTINE ŽAGUBICA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U APELACIONOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U PANČEVU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 146 OD 2. DECEMBRA 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O ISPITIVANJU VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA LIČNOG LISTA ZA SUDIJU, SUDIJU POROTNIKA I ZAPOSLENOG U SUDU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE NA ZAHTEV ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA CENE USLUGA U USTANOVAMA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPOLAGANJE SREDSTVIMA U SVOJINI JP "TRANSNAFTA", PANČEVO ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O DODELI MANDATA ČLANA NACIONALNOG SAVETA RADI POPUNE UPRAŽNJENOG MESTA U NACIONALNOM SAVETU MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", RUMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O PONIŠTENJU AKTA O VREDNOVANJU, IZBORU, FINANSIRANJU I PRAĆENJU PROJEKATA IZ PROGRAMA OSNOVNIH ISTRAŽIVANJA I OSNOVNIH USMERENIH ISTRAŽIVANJA ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE I PROGRAMA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ZA PERIOD OD 2016. DO 2019. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-00839/2014-22 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-03787/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-05488/2010-03 ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O STRATEŠKOM PARTNERSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O IZMENI ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O PREUZIMANJU OBAVEZA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA I HEMIKALIJA "HIP – PETROHEMIJA" PANČEVO PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU"NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE" A.D. NOVI SAD I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O PROCENITELJIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)
 • ZAKON O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex