Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 107/2021 od 12.11.2021.)


 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA OKTOBAR 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, TREFF TABAKO D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • NAREDBA O IZMENI NAREDBE O RADNOM VREMENU I PROSTORNIM OGRANIČENJIMA ZA VREME NEPOVOLJNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE TOKOM TRAJANJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O VRSTAMA DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA KOJE SE KUPUJU I PRODAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAČINU RASPOREĐIVANJA UTVRĐENOG MAKSIMALNOG BROJA DETAŠIRANIH RADNIKA NA POSLODAVCE SA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 27 LOZNICA–VALJEVO–LAZAREVAC, DEONICA IVERAK–LAJKOVAC (VEZA SA AUTOPUTEM E-763 BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA BEOGRAD–POŽEGA) NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRIMENU MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA ZA JAVNI SEKTOR ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKATA IZGRADNJE OBILAZNICA OKO POŽEGE, UŽICA, LOZNICE I TUNELA ISPOD PREVOJA KADINJAČA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE PREPORUKA IZ "BELE KNJIGE" SAVETA STRANIH INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-33/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-37/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1110/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1193/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1198/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1225/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1226/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-1229/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-26/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-415/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-453/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-550/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-551/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-930/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-963/2021-01 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ODLUKA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE 02.01 BROJ 9/21 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OŠTEĆENJIMA ORGANIZMA PO OSNOVU KOJIH VOJNI INVALID IMA PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA NABAVKU PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA CENTRALNOG REGISTRA OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIJAVE ZA DOBIJANJE NOVČANE POMOĆI, NAČINU ISPLATE NOVČANE POMOĆI I PODNOŠENJA REKLAMACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI IZLAGANJU HEMIJSKIM MATERIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJU PRAVILNIKA O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA ALKOHOLNA PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI NACIONALNOG PARKA ĐERDAP ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • PRAVILNIK O UPISU U JAVNU EVIDENCIJU PRUŽALACA ENERGETSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU SPROVOĐENJA MERE TEHNIČKA POMOĆ U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA VAĐENJA REČNIH NANOSA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • PRAVILNIK O VERIFIKACIJI I AKREDITACIJI VERIFIKATORA IZVEŠTAJA O EMISIJAMA GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0453/18-11 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ELEKTROMREŽA SRBIJE" BEOGRAD ZA 2021. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA NIŠA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ŠARM EL ŠEIK, ARAPSKA REPUBLIKA EGIPAT ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU OPŠTINE LJUBOVIJA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE BRATUNAC, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNA I HERCEGOVINA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.O. BEOGRAD ZA PERIOD 2021–2023. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "SKIJALIŠTA SRBIJE" ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE KOSOVO POLJE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01118/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01119/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01120/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01121/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01164/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01165/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA, BROJ 740-05-01169/2021-22 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU UPRAVNIKA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA BEOGRADSKE FILHARMONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O POČETKU OBAVLJANJA JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA PRIVREMENOG ORGANA GRADA PRIŠTINA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA KONTROLU MALOG I LAKOG ORUŽJA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA GEOLOŠKOG ZAVODA SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLJA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI UPRAVNIKA NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNOG POZORIŠTA U PRIŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O USTUPANJU STRANE ROBE BEZ PLAĆANJA PROTIVVREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA DODELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZOVANJE MANIFESTACIJE POD NAZIVOM "MIHOLJSKI SUSRETI SELAˮ ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • UREDBA O KVOTI U SISTEMU TRŽIŠNE PREMIJE ZA VETROELEKTRANE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • ZAKLJUČAK VLADE O IZMENAMA ZAKLJUČKA VLADE O USVAJANJU SMERNICA ZA UKLJUČIVANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA DOKUMENATA JAVNIH POLITIKA I NACRTA, ODNOSNO PREDLOGA PROPISA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)
 • UREDBA O JEDINSTVENIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM ZAHTEVIMA I PROCEDURAMA ZA ČUVANJE I ZAŠTITU ARHIVSKE GRAĐE I DOKUMENTARNOG MATERIJALA U ELEKTRONSKOM OBLIKU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex