Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 107 od 29.12.2016.)


  • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA POPULACIONU POLITIKU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2016)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 107/2016)
  • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2016)
  • PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2016)
  • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2016)
  • UREDBA O OSNOVNOM KOEFICIJENTU PLATE PREMA ČINU I DUŽNOSTI, ODNOSNO ZADACIMA I POSLOVIMA KOJE PROFESIONALNI PRIPADNIK VOJSKE SRBIJE OBAVLJA ZA VREME SLUŽBE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2016)
  • UREDBA O RADNOM VREMENU, ODMORIMA I ODSUSTVIMA PROFESIONALNIH VOJNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2016)
  • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE ŠUMADIJSKOG, POMORAVSKOG, RAŠKOG I RASINSKOG UPRAVNOG OKRUGA ZA PERIOD OD 2016. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2016)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex