Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 107 od 23.12.2015.)


 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • IZMENE I DOPUNE STATUTA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • JAVNI POZIV ZA UPIS BESPLATNIH UDELA, "RADIO SEČANJ", SEČANJ ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • LISTA ODOBRENIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE I NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRALJEVO ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • ODLUKA O VISINI STOPE I OSNOVICI KOMORSKOG DOPRINOSA REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE KIKINDA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE BROJ 014-020-00-00105/2014-11 ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD", UŽICE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ŠEFA KABINETA POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA – SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE U SLUŽBI POVERENIKA ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)
 • STRATEGIJA RAZVOJA ELEKTRONSKE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2015–2018. GODINE I AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA PERIOD 2015–2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2015)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex