Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 104 od 31.07.2020.)


 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI POSLOVA IZVOZA, UVOZA, PRUŽANJA BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI U OBLASTI NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA "DINAMIC TOBACCO" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, MONUS D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA PO PREDSTAVCI BROJ 57699/13, AKSENTIJEVIĆ PROTIV SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE VISOKE ŠKOLE TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ČAČAK FAKULTETU TEHNIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "IZGRADNJA BEOGRADSKOG METROA" ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH, AKADEMSKIH I INTEGRISANIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU AKADEMIJE STRUKOVNIH STUDIJA ŠABAC ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O IZNOSIMA MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA BEOGRAD–POŽEGA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE TURISTIČKE DESTINACIJE KUČAJSKE PLANINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI I UTVRĐIVANJE POTREBA MIKROBIOLOŠKIH LABORATORIJA U JAVNOJ SVOJINI KOJE RADE LABORATORIJSKA ISPITIVANJA NA PRISUSTVO VIRUSA SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UNAPREĐENJE NAČINA FINANSIRANJA ZAVODA, ODNOSNO INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-186/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 740-03-189/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U OSNOVNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKU JAVNOG TUŽIOCA U VIŠEM JAVNOM TUŽILAŠTVU U NOVOM PAZARU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-138/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-156/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-165/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-169/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-206/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-00-243/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE, BROJ 119-05-262/2020-01 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROFESORSKE KOLONIJE U BEOGRADU ZA PROSTORNO KULTURNO-ISTORIJSKU CELINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-6/2019 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA O SADRŽAJU, NAČINU PRIKUPLJANJA I DOSTAVE PODATAKA NEOPHODNIH ZA IZRADU CENTRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE TROŠKOVA OVERAVANJA MERILA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA "NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA" SREMSKA KAMENICA ZA PERIOD 2019–2028. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA PARKA PRIRODE "MOKRA GORA" D.O.O. ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURISTIČKOG PROSTORA "PARK PALIĆ", PALIĆ ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI DTD VD "SREDNJA BAČKA" D.O.O. BEČEJ ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI VODOPRIVREDNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SREDNJI BANAT" DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZRENJANIN ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "BEOGRAD" U BEOGRADU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROŠIRENJE PODRUČJA SLOBODNE ZONE "NOVI SAD" U NOVOM SADU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA AKADEMIJE TEHNIČKO-VASPITAČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE U MINISTARSTVU GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA CENTRA ZA RAZMINIRANJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA DIREKCIJE ZA MERE I DRAGOCENE METALE U MINISTARSTVU PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA OMLADINE I SPORTA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI SEKRETARA MINISTARSTVA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA JAVNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DRŽAVNOG PRAVOBRANIOCA – ZASTUPNIKA REPUBLIKE SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KRALJEVU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU FINANSIJA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA MINISTRA SPOLJNIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O RAZVRSTAVANJU U CIGARETE I UPISU U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, PRERAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6111/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6113/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6114/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6115/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE, 05 BROJ 401-6131/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6003/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6127/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6128/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6129/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU, ODNOSNO ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, 05 BROJ 465-6130/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OBRAČUNSKOG IZNOSA PROSEČNE GODIŠNJE ZARADE ZA OSIGURANIKE KOJI OSTVARUJU PRAVO U JULU 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/1082 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/1391 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/1404 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/1661 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/1811 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/1812 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/921 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/922 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/923 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/924 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/925 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/926 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/927 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 2019/928 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • UREDBA O IZMENI I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE AKREDITOVANIM REGIONALNIM RAZVOJNIM AGENCIJAMA U 2020. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA PRISTANIŠTA ZA POSEBNE NAMENE – MARINE U GOLUPCU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 401-6052/2020 ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NAUČNOISTRAŽIVAČKE DELATNOSTI U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS", br. 104/2020)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex