Zastava Bosne i Hercegovine

PDV ASPEKTI PROMETA I ZAKUPA OBJEKATA – OPŠTA PRAVILA I PITANJA IZ PRAKSE: Paragraf organizuje vebinar 23. novembra 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 23. novembra 2023. godine, vebinar na temu “PDV aspekti prometa i zakupa objekata – opšta pravila i pitanja iz prakse”.

U vezi sa primenom propisa o PDV kod prometa i zakupa nepokretnosti i dalje postoji veliki broj nedoumica u praksi. S tim u vezi, na vebinaru ćemo o navedenim temama govoriti na sveobuhvatan način i pokušati da damo odgovore na brojna pitanja u vezi sa ovim temama, kao što su utvrđivanje da li se radi o prvom prenosu prava raspolaganja ili o novoizgrađenom građevinskom objektu, kada postoji mogućnost ugovaranja obračuna PDV, ko je poreski dužnik za promet objekta, kada nastaje poreska obaveza za promet objekata (posebno za promet objekata u izgradnji), da li se promet objekta može smatrati sporednim prometom, kako se utvrđuje poreska osnovica posebno u nekim specifičnim slučajevima (kod prometa objekata u dvojnom režimu oporezivanja, kod razmene objekata i sl), zatim pitanja oko poreskog tretmana zakupa objekata, a posebno u vezi sa izdavanjem računa za zakup, prefakturisanjem troškova zakupa, PDV aspektima ulaganja u zakupljene objekte i prava na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu, kao i ispravke odbitka prethodnog poreza za izvršena ulaganja u sopstvene i tuđe objekte i dr.

Kroz prezentacije i odgovore na pitanja predavači će pokušati da razjasne nedoumice koje postoje u praksi u vezi sa navedenim temama i ukažu na sporna pitanja i potencijalne načine kako mogu da se u prevaziđu sporne situacije u praksi.

Vebinar je namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise PDV.

Teme vebinara:

 • Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim objektima
 • Ugovaranje oporezivanja PDV kod prometa objekata
 • Poreski dužnik kod prometa objekata koji je oporeziv PDV
 • Promet objekata kao sporedan promet
 • Nastanak poreske obaveze kod prometa objekata
 • Poreska osnovica i oporezivanje dela naknade kada je promet objekta u dvojnom režimu oporezivanja
 • Poreski tretman usluga zakupa objekata
 • Izdavanje računa za usluge zakupa objekata
 • Prefakturisanje zavisnih troškova zakupa objekata
 • PDV aspekti ulaganja u zakupljeni objekat
 • Obaveza ispravke odbitak prethodnog poreza za ulaganja u zakupljene objekte

Predavači:

 • Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik izdanja “Poresko-računovodstveni instruktor”
 • Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja “Poresko-računovodstveni instruktor”

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “PDV aspekti prometa i zakupa objekata - opšta pravila i pitanja iz prakse


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 25.10.2023.