Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O PRAVIMA DETETA I ZAŠTITNIKU PRAVA DETETA: Iz nevladinog sektora apeluju na što hitnije usvajanje Zakona


Centar za prava deteta, Mreža organizacija za decu Srbije i organizacija “Sačuvajmo decu” (Save the children) saopštile su da pozdravljaju usvajanje preporuka Saveta UN za ljudska prava od strane Srbije, koje se tiču unapređenja celokupnog normativnog okvira prava deteta. Kako ističu, zakonska zabrana fizičkog kažnjavanja dece, jačanje mehanizama koji obezbeđuju zaštitu dece od nasilja u svim okruženjima i jačanje inkluzivnosti u obrazovanju predstavljaju neke od glavnih usvojenih preporuka, a iz nevladinog sektora apeluju i da se što pre usvoji Zakon o pravima deteta i uvođenje institucije Zaštitnika prava deteta.

Među usvojenim preporukama koje su važne za dobrobit dece nalaze se i rad na unapređenju zakona i borba protiv nasilja u porodici, nasilja nad ženama i devojčicama, kao i unapređenje sistema kako bi se iskorenio dečiji brak.

Posvećenost deci na svim nivoima društva ključna je u ovom trenutku, kada se Srbija suočava sa posledicama ekstremnog nasilja u školi i velikom tragedijom koja je izazvala i niz pratećih potresa, ali i dovela do saglasnosti u vezi sa tim da se mora učiniti sve kako bi se deca zaštitila", ističe se u saopštenju organizacije “Sačuvajmo decu”.

Kako naglašavaju predstavnici ove međunarodne organizacije, posebno je važno usvajanje i ostvarivanje preporuka koje se tiču inkluzivnosti i zabrane diskriminacije, kako u obrazovanju, tako i u drugim oblastima života, koje pokazuju posvećenost tome da sva deca imaju kvalitetno obrazovanje i sve usluge, uključujući i decu u ranjivoj situaciji kao što su deca Romi, deca izbeglice i migranti, deca sa invaliditetom.

O preporukama koje nije prihvatila, Srbija ima vremena da se izjasni do kraja septembra, na narednoj sednici Saveta UN za ljudska prava. Među tim preporukama su usvajanje Zakona o pravima deteta i uvođenje institucije Zaštitnika prava deteta. Iako Nacrt zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta postoji i prošao je fazu javne rasprave u junu 2019. godine, još uvek se odlaže proces njegovog usvajanja. Takođe, neophodno je usvojiti i sprovesti preporuke o unapređenju socijalnih programa za decu pogođenu siromaštvom i o unapređenju zakonskog okvira koji se tiče zdrave životne sredine.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Politika, Katarina Đorđević, 24.05.2023.
Naslov: Redakcija