Zastava Bosne i Hercegovine

VIŠEDNEVNO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA ZLATIBORU, OD 14. DO 17. MAJA 2023. GODINE: Tema "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"


U periodu od 14. do 17. maja 2023. godine, Kompanija Paragraf na Zlatiboru organizuje tradicionalno višednevno Savetovanje "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Za privatni sektor predviđene su teme:

POREZI I RAČUNOVODSTVO

 • PDV i ostale poreske aktuelnosti
 • Elektronsko fakturisanje i fiskalizacija - aktuelna pitanja
 • Aktuelnosti iz oblasti računovodstva i revizije

CARINSKO POSLOVANJE

 • Aktuelnosti u spoljnotrgovinskom, carinskom i deviznom poslovanju

RADNI ODNOSI

 • Ostvarivanje prava na godišnji odmor
 • sticanje prava
 • pun i srazmerni deo godišnjeg odmora
 • korišćenje godišnjeg odmora u delovima
 • raspored korišćenja godišnjeg odmora
 • naknada zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora
 • naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
 • specifični slučajevi u praksi (porodilje, zaposleni na određeno/neodređeno vreme sa punim ili nepunim radnim vremenom, zaposleni koji je na bolovanju, zaposleni koji radi šestodnevnu radnu nedelju, u smenama ili u preraspodeli)
 • pravo na godišnji odmor lica koja rade po osnovu ugovora van radnog odnosa

PRIVREDNA DRUŠTVA

 • Početak odložene primene odredaba Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u APR
 • Pristanak na obradu podataka

DELATNOSTI

 • Uslovi za obavljanje elektronske trgovine

PRAVOSUĐE

 • Novi pravosudni zakoni

POSEBNI UPRAVNI POSTUPCI

 • Upis u katastar

* Ostale teme koje do početka Savetovanja budu aktuelne

Za učesnike iz javnog sektora predviđene su teme:

RADNI ODNOSI I OSTALE AKTUELNOSTI KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

 • Ograničenje zapošljavanja, zasnivanje i prestanak radnog odnosa u javnim službama
 • Ostvarivanje prava iz radnog odnosa i zastupanje ustanova od strane javnog pravobranilaštva
 • Primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja - dileme i problemi u praksi
 • Aktuelnosti u oblasti obrazovanja i vaspitanja i smernice za kraj školske godine

BUDŽETSKI SISTEM

 • Novine u propisima u oblasti budžetskog sistema i računovodstva i aktuelnosti u obračunu ličnih primanja u javnom sektoru
 • Sprovođenje interne revizije sistema kod korisnika javnih sredstava
 • Postupanje budžetske inspekcije u skladu sa novodonetim propisima

JAVNE NABAVKE

 • Okvirni sporazumi u praksi - planiranje, zaključivanje pojedinačnih ugovora i izveštavanje
 • Izmene ugovora o javnim nabavkama - osnovi i najčešće nedoumice
 • Mišljenja Kancelarije za javne nabavke i praksa Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

* Ostale teme koje do početka Savetovanja budu aktuelne

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju stručnom Savetovanju, na kojem ćemo iz prve ruke saznati koje su to novine u primeni opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru, uz pružanje odgovora na najaktuelnija pitanja postavljena neposredno od strane učesnika.

Na savetovanju će učestvovati:

- eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, predstavnici ministarstava i ostalih relevantnih institucija, sa dugogodišnjim iskustvom

- urednici stručnih časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", "Budžetski instruktor", "Pravo u javnom sektoru”, "Pravo u privredi", "Pravo u pravosuđu"

- ostali kompetentni predavači i autori - kako bi teme koje su predmet Savetovanja bile sveobuhvatno i kvalitetno predstavljene učesnicima, a ujedno i otklonile sve eventualne nedoumice i nejasnoće kroz neposredne razgovore i postavljanje pitanja predavačima od strane učesnika Savetovanja.

Detaljne informacije o stručnom Savetovanju (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici Savetovanja "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru".

Pridružite nam se na višednevnom stručnom Savetovanju na Zlatiboru i među prvima saznajte sve novine u zakonodavstvu Republike Srbije!

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 20.02.2023.