Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ: Prijavilo se oko 6.000 štediša. Isplata počinje od 31. avgusta 2019. godine


Oko 6.000 starih štediša i njihovih naslednika traži svoj novac položen kod domaćih banaka i njihovih filijala u bivšim republikama. Broj onih kojima država Srbija treba da isplati stara potraživanja još nije konačan, jer rok za prijavu još traje. Konačan datum do kada mogu da podnesu zahtev je 23. februar ove godine. Inače, to je produženi rok, jer je u prvobitnom, koji je Uprava za javni dug Ministarstva finansija objavila u februaru 2017. godine, to bio mart 2018. godine.

Radi se o neisplaćenoj deviznoj štednji koja je položena do 27. aprila 1992. godine kod banaka sa sedištem na teritoriji Srbije i njihovim filijalama na teritoriji bivših republika SFRJ.

U Ministarstvu finansija kažu da će obaveze prema štedišama, kojima se prizna pravo na isplatu devizne štednje i iznos štednog uloga, biti zamenjene u amortizacione obveznice. One će se isplaćivati u deset jednakih polugodišnjih rata, koje dospevaju svakog 31. avgusta i 28. februara, počev od 31. avgusta ove godine i zaključno sa 29. februarom 2024. godine.

Sada još uvek nije poznato koliko para oni potražuju, međutim koliko god bila ta suma oni neće moći da dobiju više od 310 miliona evra, jer je tako definisano Zakonom o javnom dugu ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 i 95/2018).

Tačan broj štediša, koji će ostvariti pravo na deviznu štednju, znaće se nakon završetka prijavljivanja potraživanja 23. februara ove godine, odnosno po završetku svih radnji propisanih zakonom i podzakonskim aktima. Tek tada se utvrđuje ukupan broj priznatih prijava potraživanja i ukupan iznos tako utvrđene štednje – kažu u ministarstvu.

Napominju da pravo na staru štednju sada ostvaruju kako građani koji su u proteklom periodu bili prvobitni nosioci devizne štednje sa teritorija bivših republika SFRJ i koji su usled svih dešavanja promenili prebivalište, od kojih se neki sada nalaze u Srbiji, tako i njihovi naslednici. Zakonom o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016 i 113/2017) definisan je maksimalni iznos potraživanja do 310 miliona evra.

Podsećanja radi, državljani Srbije, koji su imali štednju u bankama na ovoj teritoriji, isplaćeni su u potpunosti 2016. godine kada je dospela na naplatu poslednja 14. rata.

Od 2002. godine njima je isplaćeno 3,6 milijardi evra.

Izvor: Vebsajt Politika, J. Rabrenović, 16.01.2019.
Naslov: Redakcija