Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RADU: Mlađi od 18 godina ne mogu da rade noću


Zaštita od noćnog rada za određene kategorije zaposlenih definisana je zakonom.

Ukoliko osoba ima 18 godina, ona može da radi noću samo ako obavlja poslove u oblasti kulture, sporta, umetnosti i reklamne delatnosti, kao i kada je neophodno da se nastavi rad prekinut usled više sile, pod uslovom da takav rad traje određeno vreme i da mora da se završi bez odlaganja, a poslodavac nema na raspolaganju dovoljan broj punoletnih zaposlenih. U tom slučaju poslodavac je dužan da obezbedi nadzor nad radom onog koji ima 18 godina, od strane punoletnog zaposlenog. U svim drugim slučajevima, rad noću za sve mlađe od 18 godina starosti je zabranjen.

Za vreme trudnoće ili posle porođaja, ukoliko zaposlena doji, ne može biti angažovana na noćnom radu ako bi takav rad bio štetan za njeno ili zdravlje deteta na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa. Ukoliko je zaposleni roditelj deteta do tri godine života, kao i samohrani roditelj koji ima dete do sedam godina života ili dete koje je težak invalid, možeš da radi noću samo uz svoju pisanu saglasnost.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Politika, Marija Brakočević, 07.05.2024.
Naslov: Redakcija