Zastava Bosne i Hercegovine

IZRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA I OSTALE AKTUELNOSTI U POSLOVANJU JAVNOG SEKTORA: Paragraf organizuje vebinar 2. februara 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 2. februara 2023. godine, vebinar na temu “Izrada finansijskih izveštaja za 2022. godinu korisnika sredstava budžeta i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora”.

Učesnicima vebinara će biti prezentovane sve faze finansijskog izveštavanja - od pripremnih radnji, do predaje godišnjih finansijskih izveštaja, kao i način utvrđivanja poreza na dobit. Na vebinaru će biti reči i o najčešćim nepravilnostima i greškama iz navedenih oblasti, konstatovanim od strane Državne revizorske institucije i budžetske inspekcije.

Polaznici će biti upoznati i sa novim parametrima za obračun i isplatu plata i drugih primanja u 2023. godini, novim usklađenim neoporezivim iznosima koji će biti u primeni od 1. februara 2023. godine, kao i sa osnovnim elementima novog Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije i Uredbe o primeni međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor.

Učesnicima vebinara će biti prezentovan način pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja za 2022. godinu, način utvrđivanja poreza na dobit, kao i najčešće greške i nepravilnosti na koje ukazuju DRI i budžetska inspekcija. Takođe, učesnicima će biti prezentovani novi parametri za obračun i isplatu plate i drugih primanja u 2023. godini kao i ostale novine i aktuelnosti.

Vebinar je namenjen direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, sredstava RFZO, pravosudnim organima, Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca, OOSO i drugim korisnicima javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora.

Teme vebinara:

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2022. GODINU

  • Priprema, sastavljanje i podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu
  • Konsolidovani finansijski izveštaji
  • Odluke o završnim računima OOSO
  • Otvaranje poslovnih knjiga za 2023. godinu
  • Najčešće greške i nepravilnosti - DRI i budžetska inspekcija

UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT NEDOBITNIH ORGANIZACIJA ZA 2022. GODINU

OSTALE NOVINE I AKTUELNOSTI U JAVNOM SEKTORU

  • Novine u obračunu ličnih primanja u javnom sektoru (novi parametri za obračun plata i drugih primanja, novi usklađeni neoporezivi iznosi i druge aktuelnosti)
  • Primena novog Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta RS
  • Nova Uredba o primeni međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor

Predavač:

  • Jasmina Vratonjić - glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Za naše pretplatnike vebinar je besplatan, dok se ostali mogu detaljnije informisati o načinu prijave i kotizaciji na stranici “Izrada finansijskih izveštaja za 2022. godinu korisnika sredstava budžeta i ostale aktuelnosti u poslovanju javnog sektora“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 10.01.2023.