Elektronsko poslovanje

Registrovanje na SEF po automatizmu za primaoce efaktura iz privatnog sektora
elektronsko poslovanje 25. novembar 2022.

Registrovanje na SEF po automatizmu za primaoce efaktura iz privatnog sektora

Obaveštavamo Vas da, u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021 i 129/2021 - dalje: Zakon)...

Avansne eFakture su obavezne nezavisno od toga da li će promet dobara ili usluga biti izvršen u istom ili drugom poreskom periodu
elektronsko poslovanje 25. novembar 2022.

Avansne eFakture su obavezne nezavisno od toga da li će promet dobara ili usluga biti izvršen u istom ili drugom poreskom periodu

Elektronska faktura je zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom...

Prodaja digitalnih proizvoda i usluga na internetu
Elektronsko poslovanje 27. oktobar 2022.

Prodaja digitalnih proizvoda i usluga na internetu

Prodaja digitalnih proizvoda i usluga podrazumeva brzu isporuku digitalnim putem te doprinosi uklanjanju prepreka razvoju prekogranične e-trgovine...

Rasvetljavamo 6 najvećih zabluda o elektronskom fakturisanju
Elektronsko poslovanje 15. jul 2022.

Rasvetljavamo 6 najvećih zabluda o elektronskom fakturisanju

Svedoci smo velike tehnološke promene i tranzicije koja se ogleda u sve većem širenju elektronskih aplikacija i servisa u finansijskom i poreskom sistemu, kako u svetu, tako i kod nas.

Značaj dostave u online prodaji webshop
Elektronsko poslovanje 30. maj 2022.

Značaj dostave u online prodaji (webshop)

Dostava u online prodaji – webshop. Rokovi i troškovi dostave. Vreme i načini isporuke. Značaj izbora kurirske službe

Koja je razlika između SEF i SUF
Elektronsko poslovanje 24. maj 2022.

Koja je razlika između SEF i SUF – upravljanje elektronskim fakturama

U čemu se sastoji razlika između Sistema elektronskih faktura - SEF i Sistema za upravljanje fakturama – SUF

uslovi za obavljanje elektronske trgovine
Elektronsko poslovanje 18. april 2022.

Uslovi za obavljanje elektronske trgovine

U skladu sa članom 10. Zakona o trgovini (dalje: Zakon) trgovina je privredna delatnost koja predstavlja skup poslovnih aktivnosti u vezi sa nabavkom i prodajom robe, kao i pružanje usluga sa ciljem ostvarivanja dobiti.

Poslovna dokumentacija i digitalno upravljanje
Elektronsko poslovanje 18. februar 2022.
Datum ažuriranja: 13. oktobar 2022.

Kako da se registrujete i prijavite na SEF

Detaljno objašnjenje u koracima. Dodavanje novog korisnika na SEF. Pitanja i odgovori vezani za registraciju i prijavu

Poslovna dokumentacija i digitalno upravljanje
Elektronsko poslovanje 4. novembar 2021.

Razlika između fiskalizacije i eFaktura

Za razliku od fiskalizacije, elektronske fakture se izdaju u prometu koji nije promet na malo, tj. u prometu između određenih privrednih subjekata (B2B: Business to Business).

Poslovna dokumentacija i digitalno upravljanje
Elektronsko poslovanje 1. novembar 2021.

Poslovna dokumentacija i digitalno upravljanje

U radu svake firme, bilo da se radi o preduzetniku (paušalcu) ili o velikoj poslovnoj strukturi kao što je korporacija, generiše se veliki broj dokumenata.

Važni podzakonski akti Zakona o elektronskom fakturisanju
Elektronsko poslovanje 30. jul 2021.

Zašto su važni podzakonski akti Zakona o elektronskom fakturisanju?

Sva podzakonska akta počinju sa primenom od 1. januara 2022. godine.

dropshipping i kep knjiga
Elektronsko poslovanje 23. jul 2021.

Dropshipping trgovina i obaveza evidentiranja prometa u KEP knjizi

Bilo da trgovac prodaje robu preko svog webshopa, ecommerce platforme ili obavlja droshipping model elektronske trgovine...

Šta sve spada u elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje na današnjem nivou možemo podeliti na:

 • 1. e-trgovinu – obuhvata kupovinu i prodaju proizvoda, usluga i informacija putem interneta
 • 2. e-bankarstvo – predstavlja poslovanje na relaciji banka-klijent
 • 3. e-upravu– predstavlja elektronsko poslovanje u upravi ili administraciji. E-poslovanje ovog tipa omogućava državi da kako građanima tako i kompanijama obezbedi informacije i javne usluge na što efikasniji način.
 • 4. m-trgovina (mobilna trgovina) – obavlja se isključivo u bežičnom okruženju. Dobar primer ovog poslovnog modela jeste GooglePlay prodavnica ili AppleStore, gde se kupovina na Internetu obavlja preko mobilnog telefona.

Osnovi ciljevi e-poslovanja jesu – automatizacija poslovnih proces, smanjenje ukupnih troškova, kao i stvaranje kvalitetnog odnosa sa klijentima kao čiji rezultat će se pojaviti profit – a savremene informaciono-komunikacione tehnologije omogućavaju ostvarenje upravo tih ciljeva.


Koje su prednosti e-poslovanja?

Prednosti elektronskog poslovanja su mnogobrojne, a najvažnije među njima jesu:

 • - Povećanje efikasnosti - zasniva se na bržem protoku informacija, boljoj koordinaciji aktivnosti i manjem obimu ljudskog rada.
 • - Mogućnost preduzeća da poveže interne i eksterne procese
 • - Konstantno širenje tržišta poslovanja – jačanje na nacionalnom tržištu, kao i mogućnost širenja na internacionalno uz minimalna ulaganja
 • - Globalna dostupnost interneta u svakom trenutku – potencijalnim kupcima omogućuje pristup dostupnim proizvodima i uslugama, 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, često po jeftinijim cenama, te je proces kupovine praktičniji, a mogućnost konverzije povećana.
 • - Smanjenje troškova poslovanja – manje papirne dokumentacije / transakcijski troškovi kojima su izloženi kupci I proizvođači su smanjeni, minimalno prodajno osoblje, nema naknada za zakup objekta u kom bi se nalazilo fizičko prodajno mesto
 • - Velika mogućnost adaptacije zahtevima kupaca
 • - Smanjena količina grešaka – mogućnost brzih ispravki u slučajevima kada je tačna informacija od ključnog značaja, a bez troškova štampanja papirnih dokumenata i njihove isporuke
 • - Dodatne pogodnosti za kupce: komfor, popusti za onlajn trgovinu, pretraga uz pomoć filtera, podsetnici o popustima i još mnogo toga

Koji modeli e-poslovanja postoje?

1. KOMPANIJA – KUPCU (B2C – Business to Customer)
Prodavac je u ovom slučaju organizacija, a kupci su pojedinci (fizička lica). Obuhvata maloprodajne transakcije između kompanija i individualnih potrošača čija je efikasnost znatno unapređena: kreiranje i isporuka sadržaja, elektronska maloprodaja, posredovanje u različitim tipovima transakcija. Odličan primer ovakvog modela poslovanja jeste kompanija Amazon.

2. KOMPANIJA – KOMPANIJI (B2B – Business to Business)
Ovde su i prodavci i kupci poslovne organizacije, a elektronsko poslovanje između njih odnosi se na automatizaciju poslovnih procesa elektronske trgovine i stvaranje elektronskog tržišta. Transakcije ovog tipa čine 80-85% ukupnih prihoda od e-trgovine na Internetu.

3. KUPAC – KUPCU (C2C – Customer to Customer)
Podrazumeva poslovni model gde jedno fizičko lice prodaje proizvode i usluge drugom fizičkom licu. Ovde se, dakle, povezuju krajnji korisnici proizdvoda ili usluga putem posredstva treće strane u e-trgovini, a to je na primer neki aukcijski sajt kao što je eBay.

4. KOMPANIJA – ZAPOSLENOM (B2E – Business to Employee)
Ovde je reč o odnosu poslodavca ka zaposlenom, te su primeri ovog tipa elektronskog poslovanja zahtevi za godišnji odmor, kalendari, platni listići.

5. DRŽAVA – KOMPANIJI (G2B – Government to Business)
Usluge koje državna uprava pruža preduzećima.

6. DRŽAVA – GRAĐANINU (G2C – Government to Citizen)
Usluge koje državna uprava pruža građanima.

7. DRŽAVA – DRŽAVI (G2G – Government to Government)
Elektronsko poslovanje između različiih organa državne uprave.


Koje su ključne osobine e-poslovanja?


 • rasprostranjenost
 • univerzalni standardi
 • strukturiranost
 • vizuelizacija
 • multimedijalnost
 • informacione tehnologije
otkupni list i otpremnica u elektronskom obliku
Elektronsko poslovanje 20. jul 2021.

Da li otkupni list i otpremnica mogu da budu u formi elektronskog dokumenta?

Saglasno odredbi člana 29. ovog zakona, trgovac je dužan da poseduje isprave o proizvodnji, nabavci i prodaji robe naročito sa podacima o:

elektronsko plaćanje i elektronski dokument
Elektronsko poslovanje 30. jun 2021.

Elektronsko plaćanje za pravna lica i preduzetnike

U slučaju kada privredno društvo ima kartone deponovanih potpisa kod banaka na osnovu kojih vrši i elektronsko plaćanje obaveza - da li je potrebno da pre plaćanja ima i ručno potpisane naloge od strane

Obavljanje platnog prometa sa inostranstvom putem PayPal radi naplate po osnovu elektronske kupoprodaje roba i usluga
Elektronsko poslovanje 24. jun 2021.

Obavljanje platnog prometa sa inostranstvom putem PayPal radi naplate po osnovu elektronske kupoprodaje roba i usluga

Saglasno odredbi člana 2. stav 1. tačka (1) Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014 - dalje: Zakon)

efakture - info portal - elektronske fakture

Elektronska prodaja robe fizičkim licima u inostranstvu i naplata preko domaće platne institucije
Elektronsko poslovanje 22. jun 2021.

Elektronska prodaja robe fizičkim licima u inostranstvu i naplata preko domaće platne institucije

Saglasno odredbi člana 2. tačka (3a) Zakona o deviznom poslovanju, u smislu ovog zakona, platna institucija je rezident - pravno lice sa sedištem u Republici koje ima dozvolu

Čuvanje evidencija u elektronskoj formi od strane trgovca
Elektronsko poslovanje 11. jun 2021.

Čuvanje evidencija u elektronskoj formi od strane trgovca

U skladu sa odredbom člana 10. ovog pravilnika, Knjiga evidencije se vodi u pisanom obliku, ručno ili elektronski, tako da omogućava uvid i kontrolu prometa. Saglasno stavu 3. ovog člana pravilnika, kada se Knjiga

Inspekcijski nadzor programa za elektronsko poslovanje: prava i obaveze privrednih subjekata
Elektronsko poslovanje

Inspekcijski nadzor programa za elektronsko poslovanje: prava i obaveze privrednih subjekata

Inspekcija je ovlašćena da, u skladu sa svojim delokrugom, u postupku inspekcijskog nadzora, prilikom izvođenja dokaza, odnosno sprovođenja radnji radi utvrđivanja...

postprodajne obaveze - vodič za e trgovce - elektronska kupovina
Elektronsko poslovanje

Postprodajne obaveze: koje su obaveze trgovaca na internetu - vodič za e-trgovinu

Proces komunikacije sa potrošačem se ne završava prilikom isporuke i naplate. Zakon o zaštiti potrošača definiše obaveze trgovca nakon izvršene kupovine.

Šifra delatnosti za rudarenje kriptovalute i postupak zamene bitkoina za dinare
Elektronsko poslovanje

Šifra delatnosti za rudarenje kriptovalute i postupak zamene bitkoina za dinare

Pravno lice može da raspolaže svojom digitalnom imovinom na koji god način odabere, što znači da može da proda bitkoine u bilo kom trenutku, odnosno da može da ih razmeni za drugu imovinu bez neke posebne procedure.

Faza kupovine: koje su obaveze trgovaca na internetu - vodič za e-trgovinu
Elektronsko poslovanje

Faza kupovine: koje su obaveze trgovaca na internetu - vodič za e-trgovinu

Poručivanje igra najvažniju ulogu u trgovanju preko interneta. S jedne strane, prodavci treba da se potrude da ceo proces bude što kraći i jednostavniji, kako potrošači ne bi odustali od kupovine.

Informisanje potrošača: koje su obaveze trgovaca na internetu - vodič za e-trgovinu
Elektronsko poslovanje

Informisanje potrošača: koje su obaveze trgovaca na internetu - vodič za e-trgovinu

Cilj ovog priručnika je da obezbedi osnovne informacije o obavezama trgovaca, kako bi proverili da li elektronsku trgovinu obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima dobre prakse.

upotreba elektronske table kod poslodavca za vreme pandemije
Elektronsko poslovanje

Šta donosi novi Zakon o elektronskom fakturisanju

Zakonom o elektronskom fakturisanju ("Sl. glasnik RS", br. 44/2021 - dalje: Zakon), koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Devetoj sednici Prvog...

upotreba elektronske table kod poslodavca za vreme pandemije
Elektronsko poslovanje
Datum ažuriranja: 27. april 2022.

Standardi elektronskog fakturisanja i sadržina elektronske fakture

Odredbama člana 6. uređeno je da se elektronska faktura izdaje i prima u skladu sa srpskim standardom elektronskog fakturisanja.

upotreba elektronske table kod poslodavca za vreme pandemije
Elektronsko poslovanje

Dostavljanje i čuvanje elektronskih faktura

Prema našim važećim propisima, faktura može da bude sačinjena u papirnom i elektronskom obliku. Međutim, papirna forma faktura, ako ne bude promena u propisima, uskoro će postati prošlost...

upotreba elektronske table kod poslodavca za vreme pandemije
Elektronsko poslovanje

Koje su mogućnosti upotrebe elektronske table kod poslodavca za vreme covid pandemije?

Nakon proglašenja vanrednog stanja doneto je niz uredbi, naredbi i zaključaka nadležnih državnih organa radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti covid - 19...

Elektronsko poslovanje

Dostavljanje IOS obrasca u elektronskom obliku – usaglašavanje potraživanja i obaveza

Polazeći od odredbi člana 9. stav 1. Zakona o računovodstvu, propisano je da se knjiženje poslovnih promena na računima imovine, obaveza i kapitalu...

Elektronsko poslovanje

Postupak elektronskog javnog nadmetanja

Za pristup portalu elektronskog javnog nadmetanja registrovani korisnik treba da poseduje softver za čitanje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovani...

Elektronsko poslovanje

Čuvanje poslovne dokumentacije u elektronskoj formi

Koji su rokovi poslovne dokumentacije koje se čuva u elektronskoj – digitalnoj formi. Zakonski okvir i tumačenje / Saznajte sve o elektronskom poslovanju.

Elektronsko poslovanje

Koje su nove obaveze za privredne subjekte povodom novog Zakona o arhivskoj građi?

Unapređenje u čuvanju arhivske građe. Novim Zakonom omogućeno je čuvanje arhive u elektronskom – digitalnom obliku / Saznajte sve o elektronskom poslovanju.


BUDITE MEĐU PRVIM ČITAOCIMA
koji će primati obaveštenja o našim novim stručnim tekstovima