Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Video savetovanja

Kompanija Paragraf proširuje i nadograđuje svoje edukativne usluge uvođenjem online pristupa stručnim savetovanjima koje je održala u prethodnom periodu. Na osnovu efektivnog praćenja promena i novina u privredi i u javnom sektoru, kompanija Paragarf nastoji da kroz organizaciju edukativnih seminara/ savetovanja, svim učesnicima obezbedi instruktivne smernice koje olakšavaju poslovanje, i na taj način neposredno utiče na stvaranje društveno-odgovornog sistema.

Pogledajte stručna savetovanja u organizaciji kompanije Paragraf

7. decembar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Javni sektor - Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Javni sektor - Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja".

6. decembar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Privatni sektor - Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Privatni sektor - Pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja".

16. novembar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Novi pravilnik o PDV evidencijama i pregledu obračuna PDV i ostale poreske aktuelnosti

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Novi pravilnik o PDV evidencijama i pregledu obračuna PDV i ostale poreske aktuelnosti".

10. novembar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Početak primene novih zakona u oblasti obrazovanja

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Početak primene novih zakona u oblasti obrazovanja".

25. oktobar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Palić 2017

Kompanija Paragraf organizovala je višednevno stručno savetovanje na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i privatnom sektoru".

08. jun 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Zlatibor 2017

Kompanija Paragraf organizovala je višednevno stručno savetovanje na temu "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i privatnom sektoru".

02. mart 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Krivičnopravno savetovanje sa posebnim osvrtom na Zakonik o krivičnom postupku

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Krivičnopravno savetovanje sa posebnim osvrtom na Zakonik o krivičnom postupku".

10. februar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Godišnji finansijski izveštaji korisnika budžetskih sredstava i sredstava OOSO za 2016. godinu

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Godišnji finansijski izveštaji korisnika budžetskih sredstava i sredstava OOSO za 2016. godinu".

08. februar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Sastavljanje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2016. godinu i najnovije izmene i dopune poreskih propisa

Kompanija Paragraf organizovala je jednodnevno stručno savetovanje na temu "Sastavljanje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2016. godinu i najnovije izmene i dopune poreskih propisa".

16. januar 2017.

POGLEDAJTE VIDEO

Najnovije izmene i dopune Zakona o PDV

Kompanija Paragraf organizovala je BESPLATNO savetovanje na temu "Najnovije izmene i dopune Zakona o PDV".

26. decembar 2016.

POGLEDAJTE VIDEO

Planiranje javnih nabavki za 2017. godinu

Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Planiranje javnih nabavki za 2017. godinu".

16. decembar 2016.

POGLEDAJTE VIDEO

Carinska tarifa za 2017. godinu

Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Carinska tarifa za 2017. godinu".

15. decembar 2016.

POGLEDAJTE VIDEO

Popis imovine i obaveza za budžetske korisnike i pripremne radnje

Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Popis imovine i obaveza za budžetske korisnike i pripremne radnje".

14. decembar 2016.

POGLEDAJTE VIDEO

Popis imovine i obaveza za privatni sektor i pripremne radnje za sastavljanje izveštaja

Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Popis imovine i obaveza za privatni sektor i pripremne radnje za sastavljanje izveštaja".

14. jun 2016.

POGLEDAJTE VIDEO

Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju od 1. jula 2016. godine

Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Aktuelnosti u reformi javnog sektora i godišnji finansijski izveštaji direktnih korisnika budžetskih sredstava i OOSO za 2015. godinu".

28. mart 2016.

POGLEDAJTE VIDEO

Aktuelnosti u reformi javnog sektora

Kompanija Paragraf organizovala je i održala dvodnevno stručno savetovanje na temu "Aktuelnosti u reformi javnog sektora i godišnji finansijski izveštaji direktnih korisnika budžetskih sredstava i OOSO za 2015. godinu".

12. februar 2016.

POGLEDAJTE VIDEO

Završni račun za 2015. godinu za privatni i javni sektor

Kompanija Paragraf održala je tradicionalno godišnje savetovanje koje se odnosilo na završni račun za prethodnu godinu. Savetovanje je održano u Centru Sava, 1. i 2. februara 2016. godine.

03. februar 2016.

POGLEDAJTE VIDEO

Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Kompanija Paragraf organizovala je i održala jednodnevno stručno savetovanje na temu "Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju". Savetovanje je održano u Beogradu, u Centru Sava, 27. januara 2016. godine.

28. decembar 2015.

POGLEDAJTE VIDEO

Pravilnik o evidenciji prometa (KEP knjiga)

Savetovanje "Pravilnik o evidenciji prometa (KEP knjiga)" održano je u Beogradu 11. decembra 2015. godine, u Centru Sava.

17. decembar 2015.

POGLEDAJTE VIDEO

Carinska tarifa za 2016. godinu

Savetovanje "Carinska tarifa za 2016. godinu" održano je u Beogradu 11. decembra 2015. godine, u Centru Sava.

9. decembar 2015.

POGLEDAJTE VIDEO

Popis imovine i obaveza i pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu

Savetovanje "Popis imovine i obaveza i pripremne radnje za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2015. godinu" održano je u Beogradu 7. decembra 2015. godine, u Centru Sava.

26. oktobra 2015.

POGLEDAJTE VIDEO

Izmene i dopune Zakona o PDV i podzakonskih akata

Savetovanje "Izmene i dopune Zakona o PDV i podzakonskih akata" održano je u Beogradu 26. oktobra 2015. godine, u Centru Sava.

16. oktobra 2015.

POGLEDAJTE VIDEO

Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama

Savetovanje "Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama" održano je u Beogradu 16. oktobra 2015. godine, u Centru Sava.

9. oktobra 2015.

POGLEDAJTE VIDEO

Racionalizacija javnog sektora

Savetovanje "Racionalizacija javnog sektora" održano je u Beogradu 9. oktobra 2015. godine, u Centru Sava.

28. januar 2015.

POGLEDAJTE VIDEO

Finansijski izveštaji i poreski bilans privrednih društava i preduzetnika za 2014. godinu

Savetovanje "Finansijski izveštaji i poreski bilans privrednih društava i preduzetnika za 2014. godinu" održano je u Beogradu 28. i 29. januara 2015. godine.

19. januar 2015.

POGLEDAJTE VIDEO

Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji

Savetovanje "Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji" održano je u Beogradu 19. januara 2015. godine.

12. decembar 2014.

POGLEDAJTE VIDEO

Carinska tarifa za 2015. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa

Savetovanje "Carinska tarifa za 2015. godinu i novine u primeni carinskih i deviznih propisa" održano je u Beogradu 12. decembra 2014. godine.

8. septembar 2014.

POGLEDAJTE VIDEO

Usklađivanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu

Savetovanje "Usklađivanje sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o radu" održano je u Beogradu 8. septembra 2014. godine.

7. mart 2014.

POGLEDAJTE VIDEO

Primena novog Zakona o prekršajima

Savetovanje "Primena novog Zakona o prekršajima" održano je u Beogradu 7. marta 2014. godine.

28. februar 2014.

POGLEDAJTE VIDEO

Samooporezivanje kod utvrđivanja poreza na imovinu

U Beogradu 28. februara 2014. godine održano je savetovanje na temu “Samooporezivanje kod utvrđivanja poreza na imovinu, podnošenje PPP PD sa praktičnim primerima i aktuelna pitanja u vezi sa obračunom zarada"

31. januar 2014.

POGLEDAJTE VIDEO

Transferne cene

U Beogradu je 31.1.2014. godine održano jednodnevno stručno savetovanje na temu "Transferne cene".