AKTUELNI SLUŽBENI LISTOVI I GLASILA REPUBLIKE SRBIJEPogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex


REPUBLIČKA I POKRAJINSKA:


Službeni glasnik RS
broj 105, 23.11.2017.

Službeni list AP Vojvodine
broj 50, 08.11.2017.

GRADSKA:


Službeni list grada Beograda
broj 78, 07.11.2017.

Službeni list grada Novog Sada
broj 53, 09.11.2017.

Službeni list grada Niša
broj 117, 17.11.2017.

Službeni list grada Kragujevca
broj 28, 09.11.2017.

Službeni glasnik grada Valjeva
broj 12, 03.11.2017.

Službeni glasnik grada Vranja
broj 24, 05.10.2017.

Službeni list grada Vršac
broj 19, 01.11.2017.

Službeni list grada Zaječara
broj 38, 29.09.2017.

Službeni list grada Zrenjanina
broj 28, 25.10.2017.

Službeni glasnik grada Jagodina
broj 22, 06.10.2017.

Službeni list grada Kikinde
broj 25, 26.10.2017.

Službeni list grada Kraljeva
broj 24, 20.10.2017.

Službeni list grada Kruševca
broj 7, 02.09.2017.

Službeni glasnik grada Leskovca
broj 20, 16.11.2017.

Službeni list grada Loznice
broj 13, 07.09.2017.

Službeni list grada Novog Pazara
broj 7, 02.10.2017.

Službeni list grada Pančeva
broj 26, 20.10.2017.

Službeni list grada Smedereva
broj 10, 11.10.2017.

Službeni list grada Sombora
broj 14, 10.11.2017.

Službeni list grada Subotice
broj 29, 09.11.2017.

Službeni list grada Užica
broj 34, 30.10.2017.

Službeni list grada Čačka
broj 19, 27.10.2017.

OPŠTINSKA:


Službeni list opština Srema
broj 33, 30.10.2017.