Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreRaspisuje konkurs za prijem na radno mesto:

Savetnik za stručnu oblast obračuna zarada i radnih odnosa u časopisu Poresko-računovodstveni instruktor

(1 izvršilac; Beograd)


OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 • Završen ekonomski ili pravni fakultet,
 • Iskustvo na poslovima u vezi sa propisima kojima se uređuju radni odnosi, zarade, naknade i druga primanja zaposlenih, preduzetnika, osnivača privrednih društava i drugih fizičkih lica (obračun poreza i doprinosa na navedena primanja),
 • Poznavanje Zakona o porezu na dohodak građana, propisa kojima se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom i ostalih srodnih propisa,
 • Aktivno znanje rada na računaru (MS OFFICE), Internet,

PREDNOST ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 • Iskustvo u javnim nastupima (savetovanja, seminari, mediji i sl.), usmeno izlaganje u pojedinačnoj komunikaciji i na savetovanjima/seminarima,
 • iskustvo u pisanju stručnih tekstova,

NAČIN I USLOVI RADA:

 • Redakcijski (timski) rad u pripremi i objavljivanju stručnog elektronskog i štampanog časopisa i saradnja sa drugim redakcijama i sektorima u kompaniji,
 • Svakodnevno praćenje, analiza i komentarisanje odgovarajućih propisa, stručnih mišljenja i instrukcija nadležnih organa i organizacija, samostalno i u saradnji sa autorima,
 • Mogućnost ostvarivanja ličnih inicijativa za usavršavanje rada redakcije, sa prihvatanjem lične i kolektivne odgovornosti i obaveza prihvatanja i isticanja zauzetih stavova redakcije,
 • Stalna saradnja sa spoljnim saradnicima i nadležnim institucijama,
 • Obaveza stalnog stručnog usavršavanja, putem individualnog proučavanja stručne literature ili obezbeđenog prisustva na stručnim seminarima i savetovanjima.

MESTO OBAVLJANJA RADA: Beograd

CV (radnu biografiju) sa fotografijom i propratno pismo slati na e-mail posao.zarade@paragraf.rs


Privredno društvo za pravno softversku i izdavačku delatnost Paragraf Lex d.o.o.
Kej Žrtava racije 4a/III, 21000 NOVI SAD

Raspisuje konkurs za prijem na radno mesto:

Savetnik za poreze u časopisu PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

(1 izvršilac; Beograd)


OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 • Završen pravni ili ekonomski fakultet
 • Iskustvo na poslovima u vezi sa primenom ili tumačenjem poreskih propisa
 • Dobro poznavanje Zakona o PDV, Zakona o porezu na dobit pravnih lica i ostalih poreskih zakona i podzakonskih akata
 • Aktivno znanje rada na računaru (MS OFFICE), Internet

PREDNOST ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

 • Iskustvo u javnim nastupima, usmeno izlaganje u pojedinačnoj komunikaciji i na savetovanjima/seminarima
 • Iskustvo u pisanju stručnih tekstova

NAČIN I USLOVI RADA:

 • Redakcijski (timski) rad u pripremi i objavljivanju stručnog elektronskog i štampanog časopisa i saradnja sa drugim redakcijama i sektorima u kompaniji
 • Svakodnevno praćenje, analiza i komentarisanje odgovarajućih propisa, stručnih mišljenja i instrukcija nadležnih organa i organizacija, samostalno i u saradnji sa autorima
 • Mogućnost ostvarivanja ličnih inicijativa za usavršavanje rada redakcije, sa prihvatanjem lične i kolektivne odgovornosti i obaveza prihvatanja i isticanja zauzetih stavova redakcije
 • Obaveza stalnog stručnog usavršavanja, putem individualnog proučavanja stručne literature ili obezbeđenog prisustva na stručnim seminarima i savetovanjima

MESTO OBAVLJANJA RADA: Beograd

CV (radnu biografiju) sa fotografijom i propratno pismo slati na e-mail posao.porezi@paragraf.rs


Privredno društvo za pravno softversku i izdavačku delatnost Paragraf Lex d.o.o.
Kej Žrtava racije 4a/III, 21000 NOVI SAD

Paragraf Lex je kompanija koja distribuira stručne proizvode: pravnu bazu "Paragraf Lex", štampane časopise: "Poresko-računovodstveni instruktor", "Budžetski komplet" i "Pravni komplet", kao i mnogobrojne priručnike iz svih oblasti zakonodavstva, a ujedno organizuje i stručna savetovanja na aktuelne teme iz oblasti primene propisa u praksi.

Od osnivanja postižemo odlične rezultate: povećavamo broj zaposlenih, ulažemo značajna sredstva u razvojne projekte, unapređujemo svoj rad, rastemo i tragamo za novom radnom snagom i iz tog razloga raspisujemo konkurs za radno mesto:

Viši računovođa

Mesto Beograd


Opis poslova:

 • Knjiženje poslovnih promena i kontrola ispravnosti dokumentacije za knjiženje
 • Knjiženje u KPR i KIR, izrada pdv evidencija i obračuna
 • Izrada i kontrola poreskih prijava u skladu sa zakonom
 • Vođenje analitike osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Učestvovanje u izradi finansijskih izveštaja
 • Učestvovanje u izradi Izveštaja o transfernim cenama
 • Primena računovodstvene politike i računovodstvenih procena
 • Izrada i obračun zarada, naknada i drugih primanja
 • Praćenje aktuelnih propisa
 • Cash flow analize i rad sa e-bankingom

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema - Ekonomski fakultet
 • Napredno poznavanje MS Office paketa
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 3 godine

Prednosti ali ne obavezni uslov:

 • Poznavanje delatnosti izdavaštva

Lične osobine:

 • Timski rad, posvećenost, prilagodljivost

Početak rada ODMAH

Dostavite nam Vaš CV sa fotografijom do 23.02.2018. godine na e-mail posao.racunovodstvo@paragraf.rs i postanite član našeg tima.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


Privredno društvo za pravno softversku i izdavačku delatnost Paragraf Lex d.o.o.
Kej Žrtava racije 4a/III, 21000 NOVI SAD