Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.03.2018.

Rešenje o izmenama Rešenja o određivanju predstavnika Vlade koji obavljaju poslove Skupštine Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 25/2018)


Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

REŠENJE
o izmenama Rešenja o određivanju predstavnika Vlade koji obavljaju poslove Skupštine Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d.

I

U Rešenju o određivanju predstavnika Vlade koji obavljaju poslove Skupštine Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d. („Službeni glasnik RS”, br. 68/05, 99/13 i 106/13), u tački I, podtačke 4) i 5) menjaju se i glase:

„4) Dragana Blažić, diplomirani inženjer geologije;

5) Verica Lazić, doktor specijalista parodontologije i oralne medicine.”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print