Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.06.2018.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)


Na osnovu člana 43. stav 5. i člana 221. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14 i 126/14 – US, 106/15 i 10/16 – dr. zakon),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 30. maja 2018. godine, donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Član 1.

U Pravilniku o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 88/12, 41/13, 36/14, 37/14 – ispravka, 88/15, 82/17 – ispravka) u članu 2. posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Izuzetno od stava 4. ovog člana, osigurano lice – trudnica u toku trudnoće ima pravo na standarde materijala za dijalizu iz ovog člana za onoliki broj dijaliza koliko je medicinski indikovano i koje se obavljaju isključivo u zdravstvenoj ustanovi.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print