Zastava Bosne i Hercegovine

U IZRADI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA: Cilj je potpuno preuzimanje odredbi Direktive o opštoj bezbednosti proizvoda (EZ)2001/95


Važeći Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 77/2019), donet je sa ciljem da obezbedi visok nivo zaštite zdravlja i bezbednosti potrošača i drugih korisnika proizvoda. S toga je Zakonom propisana obaveza stavljanja na tržište isključivo bezbednih proizvoda i zabrana proizvodnje, uvoza i stavljanja na tržište obmanjujućih proizvoda, kao i njihov izvoz.

Važeći Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda u znatnoj meri je preuzeo odredbe EZ o opštoj bezbednosti proizvoda (2001/95/EZ) i u potpunosti preuzeo Direktivu EEZ o obmanjujućim proizvodima (87/357/EEZ).

U procesu dalje harmonizacije sa Direktivom o opštoj bezbednosti proizvoda, sa istom svrhom da se obezbedi da proizvodi stavljeni na tržište budu bezbedni, u izradi je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda, sa ciljem potpunog preuzimanja odredbi Direktive o opštoj bezbednosti proizvoda (EZ)2001/95.


Izvor: Vebsajt eKonsultacije, 14.09.2023.
Naslov: Redakcija