Obaveštenje:

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci, pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5).


↩ Nazad na prethodnu stranicuNOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

• Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 12.9.2017. godine •


OPIS

REDOVAN
IZNOS

UVEĆAN
IZNOS

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

 

 

1.

RODITELJSKI DODATAK od 1. aprila 2017. do 30. septembra 2017. godine  

 

 

 

za prvo dete - jednokratno  

39.345,83 

 

 

za drugo dete - 153.857,09 u 24 rate 

Rata - 6.410,71 

 

 

za treće dete - 276.930,09 u 24 rate 

Rata - 11.538,75 

 

 

za četvrto dete - 369.236,22 u 24 rate 

Rata - 15.384,84 

 

2.

DEČIJI DODATAK od 1. aprila 2017. do 30. septembra 2017. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete)  

2.749,95

3.574,94

3.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za avgust 2017. godine 

9.937,65

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za septembar 2017. godine  

 

 

 

a) cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom - dalje: Zakon  

8.578,92

10.294,71

 

b) cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede  

 

 

 

- član 19. stav 1. tačka 1. Zakona  

2,85 

3,41 

 

- član 19. stav 1. tačka 2. Zakona  

6,64 

7,97 

Obrazloženje:
Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 16/2002, 115/2005 i 107/2009) predviđeno je da se nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak se usklađuje mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.  

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% prosečne zarade u RS, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", br. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 i 36/2004).
↩ Nazad na prethodnu stranicu