"NOVINE I PRIMENA OPŠTIH I FINANSIJSKIH PROPISA U JAVNOM I U PRIVATNOM SEKTORU"

  • PALIĆ, 24. septembar – 27. septembar 2017. godine
Prijavljujemo se za višednevno savetovanje na Paliću * PRIVATNI SEKTOR
JAVNI SEKTOR

Podaci o subjektu
(ukoliko se prijavljujete kao fizičko lice, upišite: IME I PREZIME)
(ukoliko se prijavljujete kao fizičko lice, upišite: NEMA)
na ovaj e-mail će Vam stići potvrda o prijavi
Podaci o učesnicima
Ime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Mobilni telefon učesnika 1: *

Pošaljite nam Vaše sugestije