Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

NOVI ZAKON O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA - PRIMENA UREDBE O
KATALOGU RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA
I
USAGLAŠAVANJE ORGANIZACIJE I RADA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
SA ZAKONOM O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Jednodnevno savetovanje

Mesto i vreme održavanja savetovanja

Niš - 9. mart 2018. godine

Beograd - 12. mart 2018. godine

Novi Sad - 13. mart 2018. godine


PDF - Satnica i program savetovanja - (biće naknadno objavljena)

Saznaćete:

 • Na koji način je uređena obaveza donošenja novog akta o sistematizaciji radnih mesta u javnim službama i koje su ostale obaveze javnih službi u toku 2018. godine u skladu sa Zakonom o zaposlenima u javnim službama i Uredbom o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru.
 • Tumačenje dilema u vezi sa primenom pojedinih odredaba novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa aspekta organizacije i rada ustanove obrazovanja i vaspitanja.

Rokovi:

24. mart 2018. godine - donošenje novog akta o sistematizaciji radnih mesta u javnim službama na koje se primenjuje Zakon o zaposlenima u javnim službama

7. april 2018. godine - za usaglašavanje organizacije i rada ustanova obrazovanja i vaspitanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Teme savetovanja:

Obaveze javnih službi u 2018. godini prema Zakonu o zaposlenima u javnim službama

 • Uredba o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru
 • Donošenje novog akta o sistematizaciji radnih mesta
 • Donošenje rešenja o nazivu radnog mesta
 • Prijavljivanje podataka o radnim mestima u registar
 • Donošenje rešenja o koeficijentu (u zavisnosti od donošenja akta Vlade - u toku 2018. godine)

Organizacija i rad ustanova obrazovanja i vaspitanja prema novom Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

 • Organi ustanove
 • Zaposleni
 • Disciplinski i vaspitno-disciplinski postupak (odgovornost zaposlenih i učenika)
 • Odgovornost roditelja i obaveze ustanove

Predavači:

Eminentni stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom i urednici stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru"

Savetovanje je namenjeno:

Direktorima, sekretarima i zaposlenima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, kao i rukovodiocima i zaposlenima u javnim službama čiji je osnivač RS, AP ili JLS (u delu koji je odnosi na obaveze javnih službi u 2018. godini prema Zakonu o zaposlenima u javnim službama)


PDF - Satnica i program savetovanja - (biće naknadno objavljena)


KOTIZACIJA ZA PRETPLATNIKE

KOTIZACIJA ZA NEPRETPLATNIKE

BESPLATNO

4.900 rsd *

*Na navedenu cenu se obračunava pdv u iznosu od 20%
Podelite ovaj događaj sa Vašim prijateljima i pratiocima: