Službeni list grada Niša - Opštine

(broj 74 od 13.07.2017.)

  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA NIŠKA BANJA U NAZIVU SPORTSKOG SAVEZA NIŠKE BANJE ("Sl. list grada Niša", br. 74/2017)
  • ODLUKA O ZADUŽIVANJU ZA INFRASTRUKTURNE PROJEKTE ("Sl. list grada Niša", br. 74/2017)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE PREDSEDNIKA I SEKRETARA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE NIŠKA BANJA, I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I SEKRETARA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE NIŠKA BANJA ("Sl. list grada Niša", br. 74/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex