Službeni list grada Beograda - Opštine

(broj 73 od 06.10.2017.)

  • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 73/2017)
  • ODLUKA O DRUGOM REBALANSU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 73/2017)
  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 73/2017)
  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA ("Sl. list grada Beograda", br. 73/2017)
  • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OSNIVANJU STALNIH I POVREMENIH RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE RAKOVICA PALILULA ("Sl. list grada Beograda", br. 73/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex