Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne GoreSlužbeni list opština Srema

(broj 35 od 10.11.2017.)

  • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA BLOKOVA BE.21 I 21.1. U KO IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 35/2017)
  • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU I UREĐENJE KOMPLEKSA NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 9114/1 I 9114/2, KO IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 35/2017)
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, TRGOVINSKIH I ZANATSKIH OBJEKATA ("Sl. list opština Srema", br. 35/2017)
  • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA VRDNIK ("Sl. list opština Srema", br. 35/2017)
  • ODLUKA O REGRESIRANJU TROŠKOVA BORAVKA DECE U DU "DEČIJA RADOST" IRIG ("Sl. list opština Srema", br. 35/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list opština Srema", br. 35/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE RUMA ("Sl. list opština Srema", br. 35/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex