Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Vršca

(broj 16 od 12.09.2017.)

  • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
  • ODLUKA O DODELI NA KORIŠĆENJE PUTEM ZAKUPA STANOVA KOJIMA RASPOLAŽE GRAD VRŠAC
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIZACIONIM OBLICIMA SISTEMA LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA VRŠCA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVCA PRUŽANJA DRŽAVNIH PUTEVA PRVOG I DRUGOG REDA KOJI PROLAZE KROZ NASELJENA MESTA NA TERITORIJI GRADA VRŠCA
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA