Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 26 od 28.09.2017.)

  • ODLUKA O EKONOMSKOM OSNAŽIVANJU ŽENA U GRADU ZRENJANINU
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA ORGANIZACIONE OBLIKE U SISTEMU GRADA ZRENJANINA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O ODRŽAVANJU KOMUNALNE HIGIJENE
  • ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA KUĆNOG REDA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA
  • ODLUKA O PLATAMA, DODACIMA, NAKNADAMA I OSTALIM PRIMANJIMA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA ZRENJANINA
  • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA ZRENJANINA
  • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANINA ZA 2017. GODINU
  • STATUT GRADA ZRENJANINA