Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Subotice

(broj 24 od 25.08.2017.)

  • ODLUKA O USTANOVLJENJU ZVANJA POČASNI GRAĐANIN, PRIZNANJA PRO URBE I PRIZNANJA "DR FERENC BODROGVARI" ("Sl. list grada Subotice", br. 24/2017 - prečišćen tekst)
  • REŠENJE O DONOŠENJU PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE U 2017. GODINI ("Sl. list grada Subotice", br. 24/2017)