Službeni list grada Smedereva

(broj 5 od 02.06.2017.)

  • PRAVILNIK O FINANSIRANJU, NAČINU RADA I USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATAN OBROK (NARODNA KUHINJA) NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA PODRUČJU GRADA SMEDEREVA U 2017. GODINI
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK RADOVA I USLUGA JAVNOG KUMUNALNOG PREDUZEĆA PARKING SERVIS SMEDEREVO
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA URBANIZAM SMEDEREVO, SMEDEREVO
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU LOKALNOG SAVETA ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ROMA GRADA SMEDEREVA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA
  • REŠENJE O OSNIVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA GRADA SMEDEREVA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, TEHNIČKOG SEKRETARA I ČLANOVA SAVETA


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex