Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 23 od 06.11.2017.)

  • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA GRADA ŠAPCA
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA ŠAPCA
  • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA ŠAPCA
  • ODLUKA O PROGRAMSKOM BUDŽETU GRADA ŠAPCA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "STARI GRAD" ŠABAC