Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 21 od 14.09.2017.)

  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA ŠAPCA
  • ODLUKA O MERAMA, NAČINU I USLOVIMA TRAJNOG UNIŠTAVANJA KOROVSKE BILJKE AMBROZIJE (AMBROSIA ARTEMSIIFOLIA)
  • ODLUKA O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA LEČENJE DECE OD TEŠKIH I RETKIH BOLESTI
  • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING-ŠABAC" ŠABAC
  • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TOPLANA-ŠABAC" ŠABAC
  • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU "VODOVOD-ŠABAC" ŠABAC
  • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA "PLAN" ŠABAC
  • OSNIVAČKI AKT JAVNOG PREDUZEĆA "INFRASTRUKTURA ŠABAC" ŠABAC