Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Novog Sada

(broj 48 od 12.10.2017.)

  • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA DOMA ZDRAVLJA "NOVI SAD" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA SREDNJE ŠKOLE ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBJEDINJENE NAPLATE
  • REŠENJE O ZAŠTITI I UTVRĐIVANJU POSEBNOG REŽIMA SAOBRAĆAJA U UŽEM CENTRU GRADA NOVOG SADA