Službeni list grada Novog Sada

(broj 37 od 27.07.2017.)

 • KRITERIJUMI I MERILA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U 2017. GODINI
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SUBVENCIJE POSLODAVCIMA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2017. GODINI
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA I DRUGA JAVNA PREDUZEĆA GRADA NOVOG SADA
 • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA NOVOG SADA U 2017. GODINI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU TRI PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U PASTEROVOJ ULICI K. BR. 2 U NOVOM SADU
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA POTREBE DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA U 2017. GODINI
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA SREDNJE ŠKOLE ZA 2017. GODINU
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ZA 2017. GODINU


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex