Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Novog Sada

(broj 53 od 09.11.2017.)

  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU I RADU SLUŽBE ZA BUDŽETSKU INSPEKCIJU
  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU
  • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA ZA MIRNO REŠAVANJE SPOROVA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA, PADA U ŠAHT, RUPU I OKLIZNUĆA NA SNEGU I LEDU NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA
  • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA DOMA ZDRAVLJA "NOVI SAD" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU PRIVREDNOG SAVETA GRADA NOVOG SADA
  • REŠENJE O ZAŠTITI PEŠAČKIH POVRŠINA U ULICI SAVE VUKOVIĆA, BR. 12 U NOVOM SADU