Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Novog Pazara

(broj 6 od 15.08.2017.)

  • PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO - KOMUNIKACIONOG SISTEMA GRADSKE UPRAVE ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 6/2017)