Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Novog Pazara

(broj 7 od 02.10.2017.)

  • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA NOVOG PAZARA
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA NOVOG PAZARA ZA 2016. GODINU
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRĆAJA NA PODRUČJU GRADA NOVOG PAZARA ZA 2017. GODINU