Službeni list grada Niša

(broj 75 od 21.07.2017.)

  • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 75/2017)


Pogledajte sve prethodne brojeve glasila objavljenih u DEMO verziji
pravne baze Paragraf Lex