Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Niša

(broj 105 od 17.10.2017.)

  • REŠENJE O ODREĐIVANJU STAJALIŠTA U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 53/2016, 112/2016, 46/2017, 64/2017 i 105/2017)

Napomena:

Propisi grada Pirota objavljuju se u Službenom listu grada Niša.