Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze Paragraf Lex


Službeni list grada Loznice

(broj 13 od 07.09.2017.)

  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LOZNICE ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA MLADIM BRAČNIM PAROVIMA ZA KUPOVINU KUĆE SA OKUĆNICOM NA SELU
  • ODLUKA O FORMIRANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE
  • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA LOZNICE
  • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
  • ODLUKA O OSPOSOBLJENIM PRAVNIM LICIMA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA LOZNICE ZA 2017. GODINU
  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA USLUGE DNEVNI BORAVAK ZA DECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU